Hòa Bình tiếp tục thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP

Thứ 3, 06/04/2021 09:04 (GMT+7)

Để nâng cao hiệu quả và chất lượng trong triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đề nghị các sở, ban, ngành tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện Chương trình (OCOP) theo quy định.

Theo thống kê, đến hết tháng 12/2020, cả nước đã có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và triển khai Đề án/Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP của tỉnh, thành phố, có 4.451 sản phẩm của 2.491 chủ thể được đánh giá, phân hạng từ 3 sao trở lên. Riêng tỉnh Hòa Bình có 105 sản phẩm của 91 chủ thể đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, kết quả có 70 sản phẩm của 59 chủ thể được công nhận đạt sản phẩm OCOP từ ba sao trở lên (có 01 sản phẩm OCOP được công nhận nâng hạng sao từ 3 sao lên 4 sao).

Rượu đồ Mường Đình được phân hạng là sản phẩm OCOP 3 sao

Về công tác chuyên môn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ, hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP ở địa phương. Tiếp tục chủ trì, phối hợp các Sở, Ngành liên quan đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh trước 30/10/2021. Đồng thời, rà soát và nâng cao chất lượng công tác đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP đảm bảo minh bạch và chất lượng.

Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức, tham gia Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP do Trung ương và các địa phương tổ chức năm 2021. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc đánh giá thực hiện Chương trình OCOP ở các huyện, thành phố và đề xuất giải pháp, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện Chương trình.

Gian hàng các sản phẩm OCOP và sản phẩm tiềm năng của tỉnh Hòa Bình

Hơn nữa, UBND các huyện, thành phố cần tiếp tục hỗ trợ chuẩn hóa các sản phẩm mới và nâng cấp hạng sao đối với các sản phẩm đã được xếp hạng sản phẩm OCOP. Tập trung các giải pháp nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, đặc biệt là nguồn nguyên liệu, lao động, ngành nghề và du lịch nông thôn để nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.

Tin rằng, chương trình OCOP đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập của người dân trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh về sản vật, ngành nghề nông thôn và dịch vụ du lịch. 

Khả Hương

Ý kiến của bạn