Hoà Bình: Phòng họp không giấy - Bước tiến mới trong ứng dụng công nghệ thông tin

Thứ 2, 18/10/2021 21:10 (GMT+7)

Nhận thức được tầm quan trọng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý, điều hành của cơ quan, tổ chức. Tỉnh uỷ, Ban thường vụ Tỉnh uỷ tỉnh Hoà Bình đã triển khai thực hiện Phòng họp không giấy. 

Văn phòng Tỉnh uỷ đã tham mưu Tỉnh uỷ, BTV Tỉnh uỷ triển khai thực hiện Phòng họp không giấy nhằm cải tiến, đổi mới lối làm việc, góp phần quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính Đảng; đồng thời giảm văn bản, giấy tờ hành chính, giúp tiết kiệm chi phí. 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện theo hình thức Phòng họp không giấy- nguồn ảnh: Baohoabinh

Đồng chí Nguyễn Tân Cương - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cho biết: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 5, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thực hiện theo hình thức Phòng họp không giấy. Việc áp dụng hình thức này đã mang lại hiệu quả thiết thực, vừa giúp giảm văn bản giấy, tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian chuẩn bị họp và họp, giúp lãnh đạo đưa ra các quyết định kịp thời, nhanh chóng, chính xác. 

Là sản phẩm nghiên cứu, thực hiện của Tập đoàn VNPT và Viettel, mô hình Phòng họp không giấy đồng thời cũng nằm trong lộ trình xây dựng chính quyền điện tử, chuẩn bị những điều kiện để từng bước đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Ứng dụng sáng kiến là bước đột phá mạnh mẽ, nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ để tạo lập nền tảng cho những bước phát triển mới của Chính phủ điện tử, hướng tới nền quản trị quốc gia, quản trị xã hội thông minh, nền hành chính hiện đại, không giấy tờ. 

Theo ghi nhận, đa số các đại biểu dự họp đều hài lòng với cách họp không giấy này. Vì thời gian nghiên cứu tài liệu nhiều hơn nên chất lượng thảo luận cũng được nâng lên; tránh những sai xót trong sắp xếp tài liệu; hiệu quả trong xử lý công việc cũng cải thiện rõ rệt. Ngay tại hội nghị, đại biểu có thể truy cập vào kho tài liệu (Tài liệu chính, tài liệu tham khảo, cá nhân, tài liệu liên kết bên ngoài), việc tra cứu nhanh và chính xác hơn khi đại biểu có thể kết hợp sử dụng các công cụ tiện lợi như: ghi chú, đánh dấu trực tiếp trên tài liệu.

Ứng dụng công nghệ thông tin đã và đang tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp gắn với việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng; hộp thư điện tử công vụ; hệ thống một cửa điện tử đã triển khai đồng bộ liên thông 4 cấp. Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh được triển khai đồng bộ, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng hỗ trợ thanh toán trực tuyến quốc gia. Tỉnh Hoà Bình là một trong những địa phương sớm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức các cuộc họp. Tỉnh đã thực hiện hội nghị trực tuyến tới khoảng 60% đơn vị cấp xã; các cuộc họp của cơ quan Đảng, chính quyền, tổ chức có thể thực hiện theo hình thức trực tuyến. 

Cùng với đó, tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình hành động về chuyển đổi số, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, từng bước đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa và xu thế hội nhập; nhằm thực hiện chủ trương, tạo lập nền tảng cho những bước phát triển mới của Chính phủ điện tử, hướng tới nền quản trị quốc gia, quản trị xã hội thông minh, nền hành chính hiện đại. Đồng thời tạo ra những giá trị mới, toàn diện, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội./. 

Thiên Hương

Ý kiến của bạn