Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng Internet tại Bắc Ninh đạt 60,4%

Thứ 4, 04/12/2019 22:12 (GMT+7)

VNHN - Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm đến hết tháng 11, toàn tỉnh có 2.190 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 20.464 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng Internet đạt 60,4%, đứng thứ 9 cả nước.

Trong đó, tính riêng tháng 11, toàn tỉnh có 217 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 1.722 tỷ đồng; thành lập 62 đơn vị Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng tháng 11 đạt 62,42%, đứng thứ 12 cả nước.

Cấp đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh cho 580 đơn vị trực thuộc; thực hiện thủ tục giải thể cho 169 doanh nghiệp và 139 đơn vị trực thuộc; 482 doanh nghiệp và 50 đơn vị trực thuộc đăng ký tạm ngừng hoạt động; 339 doanh nghiệp và 13 đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại. Tính riêng tháng 10, toàn tỉnh có 239 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 2.118 tỷ đồng; thành lập 55 đơn vị Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng Internet tại Bắc Ninh đạt 60,4%

Sản xuất đồ may mặc của Công ty Cổ phần thời trang Quốc tế Thuận Thành.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 16.506 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 241.047 tỷ đồng. Trong đó, có 1.351 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với số vốn điều lệ đăng ký là 56.388,792 tỷ đồng và 3.245 đơn vị trực thuộc.

Thực hiện chiến lược “tăng trưởng xanh”, thời gian tới, tỉnh tập trung thu hút đầu tư FDI theo tiêu chí “ba cao” là công nghệ cao, môi trường cao, ngân sách cao và “hai ít” là sử dụng ít đất, ít lao động. Theo đó, tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành có công nghệ cao, công nghệ nguồn, gia tăng xuất khẩu. Phát triển công nghiệp hỗ trợ; các dự án sản xuất sản phẩm, dịch vụ có sức cạnh tranh; dự án xây dựng kết cấu hạ tầng. Trong đó, các ngành được khuyến khích đầu tư sẽ là công nghệ thông tin, điện tử, vi điện tử, công nghệ sinh học.

Trí Lâm

Ý kiến của bạn