Hà Nội: Nghiên cứu phần mềm dùng chung để hỗ trợ giảng, dạy học trực tuyến

Thứ 2, 20/09/2021 22:09 (GMT+7)

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 508/TB-VP, truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng về việc triển khai các nội dung liên quan đến công tác dạy và học trực tuyến, tại cuộc họp ngày 13-9-2021.

Hà Nội: Nghiên cứu phần mềm dùng chung để hỗ trợ giảng, dạy học trực tuyến 

Ảnh minh họa.

Căn cứ tình hình thực tiễn của thành phố, UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu các phần mềm dùng chung để hỗ trợ giảng, dạy học trực tuyến bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, tăng khả năng tương tác giữa giáo viên và học sinh. Tiếp tục xem xét, đề xuất phương án dạy học trên truyền hình, trên hệ thống Hanoistudy bảo đảm hiệu quả, đúng quy định pháp luật và thành phố; xây dựng kho dữ liệu cho giáo viên và học sinh (chọn lựa đưa những bài giảng mẫu của giáo viên, các clip dạy học... để phổ biến rộng rãi), đồng thời chịu trách nhiệm rà soát, kiểm duyệt kỹ lưỡng nội dung giảng dạy bảo đảm các nội dung, hình ảnh phù hợp, đúng lứa tuổi, đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục.

Đặc biệt là tăng cường truyền thông về công tác dạy và học trực tuyến để tạo sự đồng thuận trong dư luận, sự đồng hành của phụ huynh học sinh và cả hệ thống chính trị đối với ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô. Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các trường học, cơ sở giáo dục chủ động, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương để sắp xếp, bố trí lịch học trực tuyến và chương trình học bảo đảm phù hợp sức khỏe và tâm sinh lý của các em học sinh…

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các trường học, cơ sở giáo dục chủ động, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương mình để sắp xếp, bố trí lịch học trực tuyến bảo đảm phù hợp để học sinh có thời gian nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động khác; lựa chọn, xây dựng giáo án, chương trình học hấp dẫn, tạo hứng thú cho học sinh, đồng thời cung cấp đầy đủ các kiến thức cơ bản theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo…
 

Lâm Việt

Ý kiến của bạn