Hà Nội công khai 608 trường hợp nợ thuế

Thứ 6, 22/10/2021 08:10 (GMT+7)

Cục Thuế Hà Nội vừa công khai nợ thuế đối với 608 người nộp thuế có số nợ thuế phí, nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất.

Hà Nội công khai 608 trường hợp nợ thuế

Theo đó, có 18 người nộp thuế nợ các khoản liên quan đến đất khả năng thu kỳ khóa sổ 31/8/2021 với số nợ còn lại đến 17/10/2021 là 118,1 tỷ đồng. Đứng đầu danh sách này là Công ty TNHH Kim Anh với số nợ hơn 43,1 tỷ đồng; Công ty TNHH Dịch vụ kĩ thuật, du lịch và đầu tư phát triển 9 (Hastec) nợ 34,5 tỷ đồng, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Linh Đàm với số nợ hơn 14,7 tỷ đồng...

Ngoài ra, có 590 người nộp thuế, nợ thuế, phí và tiền chậm nộp liên quan khả năng thu kỳ khóa sổ 31/8/2021 với số nợ còn lại đến 17/10/2021 là 160,7 tỷ đồng. Nổi bật trong danh sách này có Công ty Cổ phần Starjin E&C nợ 1 tỷ đồng; Công ty cổ phần khoán sản công nghiệp miền Bắc nợ hơn 478,8 triệu đồng, Công ty Cổ phần Thương mại - Đầu tư A và T với số nợ 21,4 triệu đồng...

Cục Thuế Hà Nội kỳ vọng chủ dự án, doanh nghiệp trên sớm thu xếp được nguồn tài chính để nộp các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Bên cạnh việc phối hợp với chính quyền địa phương, các sở, ban ngành áp dụng biện pháp đôn đốc, cưỡng chế theo quy định đối với các đơn vị nợ nghĩa vụ ngân sách nhà nước, mới đây Cục Thuế Hà Nội thường xuyên đăng công khai thông tin nợ thuế theo quy định đối với các đơn vị nợ đọng lớn, chây ỳ trên địa bàn. Kết quả sau khi đăng công khai đã có nhiều đơn vị nộp số nợ vào ngân sách nhà nước. 116 đơn vị sau công khai công khai thông tin đã nộp vào ngân sách nhà nước số tiền nợ gần 54,9 tỷ đồng.

Thanh Bút

Ý kiến của bạn