Gần 67 nghìn DN thành lập mới và 71 dự án đầu tư ra nước ngoài

Thứ 6, 28/06/2019 21:06 (GMT+7)

VNHN - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước có gần 67 nghìn doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới và có 71 dự án đầu tư ra nước ngoài được cấp giấy chứng nhận.

Gần 67 nghìn DN thành lập mới và 71 dự án đầu tư ra nước ngoài

Ảnh minh họa - Internet

Trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước có gần 67 nghìn DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 860,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% về số DN và tăng 32,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018; vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 12,8 tỷ đồng, tăng 27,7%.

Nếu tính cả 1.310,3 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2019 là 2.170,5 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 21,6 nghìn DN quay trở lại hoạt động, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 6 tháng năm nay lên gần 88,6 nghìn DN.

Tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong 6 tháng đầu năm nay là 649 nghìn người, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong 6 tháng đầu năm nay, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài có 71 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn của phía Việt Nam là 103,9 triệu USD; 19 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 96,1 triệu USD. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 6 tháng năm 2019 đạt 200 triệu USD./.

Xuân Trường

Ý kiến của bạn