Đồng Tháp: Phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

Thứ 4, 25/03/2020 08:03 (GMT+7)

VNHN - Ngày 24/3, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành kế hoạch "Phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh". Qua đó, phát hiện, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua để phổ biến, học tập, nhân rộng.

Ảnh minh họa.

Nội dung thi đua tập trung vào việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm, hành động cụ thể góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công sở và đạo đức công vụ; cải tiến lề lối làm việc, tác phong, phong cách công tác, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức.

Huy động các nguồn lực chung tay xây dựng tỉnh Đồng Tháp; khuyến khích xây dựng và đưa vào sử dụng những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Khẩu hiệu thi đua: Nhân dân và cán bộ tỉnh Đồng Tháp thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thời gian thi đua, từ ngày phát động đến hết tháng 9/2020. Đợt thi đua sẽ tổng kết gắn với dịp tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(Theo: 76/KH-UBND tỉnh Đồng Tháp)

Phước Lập

Ý kiến của bạn