Điện lực Nam Định: Tăng cường kiểm định thiết bị đảm bảo an toàn lao động

Thứ 4, 07/04/2021 09:04 (GMT+7)

Với phương châm đảm bảo an toàn cho người lao động trong sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, năm 2021 Công ty Điện lực Nam Định (PC Nam Định) tiếp tục triển khai kế hoạch an toàn vệ sinh lao động, lập kế hoạch kiểm định định kỳ các máy, vật tư, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 

Kiểm định các dụng cụ an toàn, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động là một việc làm bắt buộc để đảm bảo an toàn đối với CBCNV ngành điện. Công tác kiểm định kỹ càng, đúng tiêu chuẩn là chấp hành và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đồng thời sẽ tránh xảy ra các rủi ro đáng tiếc, đảm bảo cho sự hoạt động ổn định của thiết bị, kịp thời phát hiện hỏng hóc để ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra trong quá trình làm việc.

PC Nam Định kiểm định và đánh giá các thông số kỹ thuật an toàn cho xe nâng chuyên dụng phục vụ sửa chữa nóng lưới điện 

Để đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất, tuân thủ các quy định về an toàn lao động theo quy định, PC Nam Định đã tiến hành trang bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ, trang bị bảo vệ cá nhân, bảo hộ lao động cho người lao động; thực hiện đầu tư mới, nâng cấp các phương tiện máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ sản xuất và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất nhằm hỗ trợ, giảm nhẹ sức lao động, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động, đồng thời chú trọng công tác kiểm định định kỳ các thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Thời gian qua, Công ty đã phối hợp với Công ty TNHH MTV kiểm định lao động kiểm định an toàn Hà Nội tiến hành kiểm định định kỳ các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo đúng kỳ hạn. Các đơn vị đã cung cấp các tài liệu kỹ thuật liên quan, sắp xếp thời gian vận hành máy móc, thiết bị hợp lý để công tác kiểm định thực hiện theo đúng kế hoạch. 

Kiểm định và đánh giá các thông số kỹ thuật an toàn cho xe nâng sửa chữa lưới điện

Việc kiểm định được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn và quy định hiện hành, đảm bảo tính chính xác, an toàn. Trong các tháng đầu năm 2021, Công ty đã hoàn thành thực hiện kiểm định tổng số 139  thiết bị, phương tiện, dụng cụ có yêu cầu quy định nghiêm ngặt về an toàn lao động như: Palăng xích, typo, xe cẩu tự hành, xe nâng, tời kéo dây, dây thoát nạn hạ chậm... và coi đây là một trong các giải pháp ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động do đó công tác kiểm định được Công ty kiểm soát chặt chẽ, giám sát đúng quy trình, quy định.

Kiểm định và đánh giá các thông số kỹ thuật an toàn cho Palăng

Tất cả các thiết bị, phương tiện, dụng cụ có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đều được phân công cử cán bộ phụ trách theo dõi và đôn đốc thường xuyên việc bảo dưỡng định kỳ, làm vệ sinh, tra dầu mỡ... đảm bảo các thiết bị luôn sẵn sàng phục vụ cho sản xuất. Sau khi kiểm định tất cả các thiết bị, phương tiện đạt yêu cầu đều được đánh số và dán tem kiểm định chuẩn trước khi đưa vào sử dụng, các thiết bị không đạt sẽ bị loại và đưa về nhập kho theo quy định.

Việc kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được Điện lực Nam Định duy trì hàng năm không chỉ thể hiện việc tuân thủ nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về an toàn lao động mà mục đích chính là nhằm phát hiện kịp thời các thiết bị không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn để có kế hoạch thay thế, bổ sung kịp thời. Công việc cần thiết này sẽ đảm bảo an toàn cho người lao động của đơn vị khi thực hiện các công việc sử dụng đến các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh./.

Việt Nam Hội nhập, Lê Vũ Tiến, Phòng An toàn - PC

Ý kiến của bạn