“Điểm nhấn” trong tuyên truyền gương người tốt, việc tốt

Thứ 3, 12/03/2019 18:03 (GMT+7)

VNHN-Năm 2019, đất nước ta có nhiều sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng. Việc tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần bám sát các sự kiện đó để phản ánh sinh động, sâu sắc, tạo khí thế hăng hái thi đua trong toàn xã hội.

Ảnh minh họa - Internet

Những năm qua toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã và đang học tập và làm theo Bác đạt nhiều kết quả. Theo tổng hợp từ báo cáo của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong cả nước, năm 2016 có 285 điển hình; 2017 có 279 điển hình; 2018 có 128 điển hình đã được các cơ quan truyền thông in sách, trưng bày triển lãm để giới thiệu; hàng trăm tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí viết về gương “người tốt, việc tốt” được tặng giải thưởng của Trung ương, địa phương. Nhiều cơ quan báo, đài, cổng thông tin điện tử từ trung ương đến địa phương thường xuyên duy trì các chuyên mục, tin nhanh, hình ảnh, video clip, bình luận về gương người tốt, việc tốt, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình trong học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức như: Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hội thi tiểu phẩm tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; Thi viết về gương người tốt, việc tốt; Hội thảo chuyên đề về “mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị”; Hội thảo “Người làm báo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Phụ nữ làm kinh tế giỏi….

Học tập và làm theo Bác có nhiều nội dung, nhưng “điểm nhấn” tuyên truyền năm nay là kết quả việc giữ gìn, bảo vệ sự đoàn kết, thực hành dân chủ, “thực hiện tự phê bình, phê bình, nuôi dưỡng tình đồng chí thương yêu lẫn nhau như Di chúc của Người khi “Nói về Đảng”.

Việc đẩy mạnh tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt” điển hình tiêu biểu, cách làm hay, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, gắn với phản ánh những kết quả trong học tập và làm theo Di chúc của Người là thiết thực cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hăng hái phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị./.

Vũ Việt Hùng

Ý kiến của bạn