Đảng bộ Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ 7, 29/02/2020 17:02 (GMT+7)

VNHN - Sáng ngày 29/2, Đảng bộ Công ty cổ phần CP Chế tạo Bơm Hải Dương tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Lê Đình Long - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hải Dương, các đ/c ủy viên BTV Thành ủy, lãnh đạo HĐND - UBND TPHD.

Đảng bộ Công ty cổ phần CP Chế tạo bơm Hải Dương  hiện có 77 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao từ doanh thu, lợi nhuận, đến thu nhập của người lao động, tầm và uy tín của công ty tiếp tục được khẳng định và lan rộng, chất lượng sản phẩm cũng không ngừng được cải thiện qua các năm. Mức doanh thu đều đạt mức cao qua các năm, bình quân doanh thu trong 5 năm từ 2015 đến 2019 đạt 24,78%/năm.

Đảng bộ Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương  tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Lê Đình Long - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hải Dương phát biểu tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty kết nạp 15 đảng viên mới, bênh cạnh đó, Đảng bộ cũng thường xuyên quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất kiến nghị chính đáng của đảng viên, người lao động để giải quyết.

Đảng bộ Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương  tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Biểu quyết thông qua danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XXVII.

Phát biểu tại Đại hội, đ/c Lê Đình Long - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hải Dương đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích của Đảng bộ  Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà Đảng bộ cần nghiêm túc khắc phục, sửa chữa. Đồng thời chỉ rõ những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới để Đảng bộ Công ty phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần đóng góp chung vào phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của TP.

Đảng bộ Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương  tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XXVII.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua báo cáo chính trị, Báo cáo Kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội. Các đại biểu cũng tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đồng chí, bầu 09 đại biểu chính thức đại diện cho 77 đảng viên trong toàn Đảng bộ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần nhất trí cao, Đại hội đã thông qua phương hướng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đảng bộ Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương  tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Lê Đình Long - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hải Dương tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XXVII.

Đảng bộ Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương  tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần CP Chế tạo Bơm Hải Dương lần thứ XXVII.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động Công ty Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVII của Đảng bộ đã đề ra.

Trường Giang

Ý kiến của bạn