Đăk Nông: Hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách tại huyện Krông Nô

Thứ 3, 14/09/2021 22:09 (GMT+7)

Thời gian qua, mặc dù dịch bệnh Covid – 19 đã tác động không nhỏ đến hoạt động tín dụng chính sách nhưng Phòng giao dịch NHCSXH huyện Krông Nô (Đăk Nông) đã tích cực triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế; Phòng giao dịch đã cùng các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp và chính quyền địa phương từng bước khắc phục khó khăn, thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa triển khai tốt các mục tiêu nhiệm vụ chính trị cho vay giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Từ nguồn vốn này, hàng nghìn hộ đã sử dụng hiệu quả và đúng mục đích, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo của địa phương.

Huyện Krông Nô  hiện có 12/12 xã, thị trấn được NHCSXH đặt Điểm giao dịch cố định tại xã để thực hiện giải ngân, thu nợ, thu lãi và nhận tiền gửi tiết kiệm nhằm tiết kiệm chi phí đi lại cho người dân trên địa bàn. Do vậy, công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các Điểm giao dịch xã luôn được lãnh đạo NHCSXH huyện đặc biệt quan tâm và ưu tiên bố trí kinh phí để mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch một cách có hiệu quả. Tại các Điểm giao dịch xã hiện nay ngoài việc thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, tất cả cán bộ tham gia tổ giao dịch xã đều thực hiện đeo khẩu trang, vệ sinh tay bằng dung dịch khử khuẩn, bố trí chỗ làm việc thông thoáng, bố trí lịch giao dịch theo khung giờ cho các Tổ tiết kiệm và vay vốn, có khoảng cách an toàn giữa các giao dịch viên, giữa cán bộ ngân hàng với Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, cán bộ tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác với khách hàng đến tham gia giao dịch.

Đăk Nông: Hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách tại huyện Krông Nô

Từ nguồn vốn này, hàng nghìn hộ đã sử dụng hiệu quả và đúng mục đích, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo của địa phương.

Bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Krông Nô cũng đã triển khai kịp thời hoạt động hỗ trợ vay vốn, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để từng bước khắc phục khó khăn trước mắt cũng như tái đầu tư phát triển sản xuất bền vững về lâu dài.

Từ nguồn vốn của Trung ương và địa phương, NHCSXH huyện Krông Nô triển khai cho vay 15 chương trình tín dụng, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn đều được vay vốn. Đặc biệt, đối với ngân sách địa phương, đơn vị đã tham mưu cho huyện ưu tiên tập trung cho vay hộ SXKD vùng khó khăn và chương trình tín dụng NS&VSMTNT để thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nguồn vốn giải ngân đã được hộ vay sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo của địa phương.

Đăk Nông: Hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách tại huyện Krông Nô

NHCSXH huyện Krông Nô triển khai cho vay 15 chương trình tín dụng, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Krông Nô, ông Đào Thái Hùng cho biết: Thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Krông Nô đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chương trình tín dụng chính sách gắn với phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo tại địa phương. Đến 31/8/2021, tổng dư nợ của phòng giao dịch đạt hơn 427 tỉ đồng với 12.983 hộ gia đình đang vay vốn. Nguồn vốn đã giúp cho 937 hộ nghèo, 1.511 hộ cận nghèo, 1.757 hộ mới thoát nghèo được vay vốn; tạo điều kiện cho 3.568 hộ gia đình được vay vốn chương trình NSVSMT, 3.890 hộ vay vốn SXKD tại vùng khó khăn được tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất. Ông Hùng chia sẻ: “Để nguồn vốn ưu đãi đến kịp thời với người dân, NHCSXH luôn tạo điều kiện thuận lợi giúp các hộ nghèo và đối tượng chính sách dễ dàng tiếp cận thông qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác”. Góp phần thực hiện tốt mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Quỳnh Chi

Ý kiến của bạn