Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI: Dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn mới

Thứ 6, 16/10/2020 20:10 (GMT+7)

VNHN - Sau 3 ngày (14/10/2020 – 16/10/2020) làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung Chương trình Đại hội đề ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI: Dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn mới

Ban Chấp Hành Đảng bộ Tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã thảo luận đóng góp  nhiều ý kiến tâm huyết cho dự thảo văn kiện của trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đã phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn bầu 50 đồng chí có đủ tiêu chuẩn theo quy định vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI,  bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025: bầu các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Kết quả, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh đã được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm đạt 100%.

Các đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm đạt 100%.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025 với số phiếu tín nhiệm đạt 100%. Đồng chí Nguyễn Văn Phúc được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI. Cùng với 11 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI: Dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn mới

15 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI ra mắt Đại hội

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI xác định 24 chỉ tiêu cơ bản, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ thường xuyên, then chốt. Phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Lào Cai phát triển toàn diện trở thành trung tâm, cầu nối giao thương kinh tế, đối ngoại giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc; đến năm 2025 Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng trung du, miền núi phía Bắc, năm 2030 Lào Cai trở thành tỉnh khá của cả nước, năm 2045 là tỉnh phát triển của cả nước”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI: Dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn mới

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng nêu rõ: Mặc dù Lào Cai là một tỉnh vùng cao, biên giới, nhiều dân tộc, điểm xuất phát kinh tế - xã hội thấp so với mặt bằng chung của cả nước. Nhưng với truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Trung ương, có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác lãnh đạo, là tỉnh phát triển của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Những kết quả này góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và tạo tiền đề vững chắc để Lào Cai phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn trong những năm tiếp theo”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI: Dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn mới

Đồng chí Đặng Xuân Phong trúng cử chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XVI, Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nguyện giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, tích cực đổi mới phương thức, lề lối làm việc, năng động sáng tạo, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng và tín nhiệm của Đại hội, xứng đáng với trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh giao phó".

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung Nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân về ý chí, quyết tâm của Đại hội. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ. Quyết tâm xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển toàn diện của khu vực trung du và miền núi phía Bắc, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân các dân tộc Lào Cai.

Đại Vũ

Ý kiến của bạn