Đà Nẵng: Mục tiêu thu hút 7 tỷ USD vốn FDI vào năm 2030

Thứ 3, 25/02/2020 20:02 (GMT+7)

VNHN - Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành Chương trình số 44-CTr/TU ngày 19-2-2020 nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Đà Nẵng: Mục tiêu thu hút 7 tỷ USD vốn FDI vào năm 2030

Ảnh minh họa

Theo đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được xem là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế; được khuyến khích, tạo điều kiện phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác. Đà Nẵng chủ động thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường làm tiêu chí đánh giá chủ yếu. Quan điểm của thành phố là đa phương hóa, đa dạng hóa đối tác và hình thức đầu tư; đan xen lợi ích trong hợp tác đầu tư nước ngoài và kết nối hữu cơ với khu vực kinh tế trong nước, phù hợp với cơ cấu lại nền kinh tế và mục tiêu phát triển bền vững.

Mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với vốn đăng ký đạt 7 tỷ USD; trong đó có ít nhất 1 tập đoàn thuộc top 200 doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Vốn thực hiện đạt 80% vốn đăng ký. Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, bảo vệ môi trường hướng đến công nghệ cao tăng 100% so với năm 2018. Tỷ lệ nội địa hóa đạt 40%. Tỷ trọng lao động qua đào tạo trong cơ cấu sử dụng lao động đạt 80%.

Chương trình 44-CTr/TU gồm 5 nội dung chính: hoàn thiện thể chế chính sách thu hút đầu tư; hoàn thiện thể chế chính sách quản lý, giám sát đầu tư; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đầu tư nước ngoài; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với đầu tư nước ngoài./.

TH

Ý kiến của bạn