Công ty Hoàng Hạc bị phạt 70 triệu đồng và buộc phải thu hồi số cổ phiếu phát hành mà chưa báo cáo

Thứ 5, 09/12/2021 14:12 (GMT+7)

Bên cạnh việc bị phạt tiền do vi phạm công bố thông tin, UBCKNN yêu cầu Công ty cổ phần Hoàng Hạc khắc phục hậu quả thu hồi số cổ phiếu phát hành thêm mà chưa báo cáo cho UBCKNN theo quy định.

Công ty Hoàng Hạc bị phạt 70 triệu đồng và buộc phải thu hồi số cổ phiếu phát hành mà chưa báo cáo

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 421/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Hoàng Hạc (địa chỉ: : Lô IV 19-20 Khu công nghiệp Tân Bình, Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh),

Mức tiền phạt là 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định nêu rõ, Công ty đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Hoàng Hạc báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2019, năm 2020; Báo cáo thường niên năm 2019, năm 2020; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, năm 2021).

Bên cạnh đó, ngày 07/12/2021, UBCKNN ban hành Quyết định số 842/QĐ-KPHQ về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty cổ phần Hoàng Hạc do: Trong năm 2016, Công ty cổ phần Hoàng Hạc đã thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, tăng vốn từ 78 tỷ đồng đồng lên 88 tỷ đồng nhưng không gửi tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu cho UBCKNN theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính và điểm b khoản 3 Điều 8 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP, Công ty cổ phần Hoàng Hạc phải thu hồi số cổ phiếu phát hành thêm trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

Thành Nam

Ý kiến của bạn