Công tác thanh kiểm tra của Cục Thuế Bắc Ninh

Thứ 3, 10/12/2019 11:12 (GMT+7)

VNHN - Công tác thanh tra, kiểm tra thuế cuối năm luôn được Cục Thuế Bắc Ninh quan tâm và coi là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế.

Thu nộp 100% số tiền sau kết luận thanh, kiểm tra

Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, Cục Thuế Bắc Ninh và các lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn, xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật thuế, góp phần chống thất thu cho ngân sách. Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh Nguyễn Văn Hải cho biết, tính đến nay, qua công tác thanh tra, kiểm tra đơn vị truy thu, truy hoàn số thuế bằng 1% trên tổng thu ngân sách; đã thu, nộp ngân sách đạt 100% số tiền nêu tại các kết luận thanh, kiểm tra; không có trường hợp khiếu nại, khiếu kiện phát sinh sau thanh, kiểm tra.

Công tác thanh kiểm tra của Cục Thuế Bắc Ninh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh phát biểu tại buổi làm việc với Cục thuế năm 2017.

Nhờ tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác thanh tra, kiểm tra, Cục Thuế Bắc Ninh đã gặt hái được nhiều kết quả khá quan trọng. Thời gian thanh tra, kiểm tra đã ngày càng rút ngắn, nhưng số thu cho ngân sách lại ngày càng tăng lên, góp phần gia tăng hiệu quả cho công tác chống thất thu thuế.

Đặc biệt, theo báo cáo của Tổng cục Thuế tại hội nghị sơ kết 5 tháng cuối năm 2019, từ đầu năm 2019 đến nay, Cục Thuế Bắc Ninh luôn là địa phương dẫn đầu cả nước về kết quả công tác thanh tra, kiểm tra. Cụ thể, năm 2018, số thu từ các kết quả thanh tra, kiểm tra bằng 2% tổng thu ngân sách; 6 tháng đầu năm 2019, số thu đạt 1% tổng thu ngân sách.

Đạt được kết quả trên, Cục trưởng Nguyễn Văn Hải cho rằng, đơn vị đã thực hiện tốt các giải pháp như: Một là, lãnh đạo cục thuế, các chi cục và các phòng đã quán triệt và nhận thức đúng về vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác thanh tra, kiểm tra trong công tác quản lý thu thuế.

Công tác thanh kiểm tra của Cục Thuế Bắc Ninh

Cơ quan Thuế Bắc Ninh luôn làm tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp. 

Hai là, xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ về số lượng và chất lượng làm công tác thanh tra, kiểm tra, nắm chắc các quy định của nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra và các luật thuế, luật kế toán… qua đó, làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát các đoàn thanh tra, kiểm tra, quyết đáp và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao.

Ba là, nâng cao chất lượng công tác thu thập, phân tích hồ sơ, dữ liệu về doanh nghiệp (DN) tại cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan trước khi thực hiện thanh tra, kiểm tra tại DN. Việc này nhằm xác định được các yếu tố rủi ro để tập trung thực hiện thanh kiểm tra, tránh việc kiểm tra tràn lan vào những nội dung không cần thiết vừa kém hiệu quả, lãng phí thời gian do đó không rút ngắn được thời hạn; thậm trí phải gia hạn thêm thời gian làm ảnh hưởng đến hoạt động của DN.

Bốn là, cụ thể chú trọng và làm tốt việc đúc kết, phổ biến các kinh nghiệm về công tác thanh tra, kiểm tra như: Cách nhận dạng về các hành vi, thủ đoạn vi phạm của các đối tượng theo từng loại hình DN, sắc thuế và phương pháp, kỹ năng xác định từng hành vi vi phạm để đấu tranh.

Công tác thanh kiểm tra của Cục Thuế Bắc Ninh

Cục Thuế Bắc Ninh tăng cường rà soát DN có rủi ro cao về thuế từ đó lựa chọn đúng đối tượng cần thanh tra, kiểm tra.

Năm là, luôn nâng cao chất lượng công tác giám sát đối với các đoàn thanh tra, kiểm tra. Theo đại diện Cục Thuế Bắc Ninh, thực hiện tốt công tác này có tác dụng quản lý được đoàn thanh tra trên các mặt như: Đảm bảo tiến độ thời gian thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; giám sát được công vụ đối với cán bộ, công chức (CBCC) trong đoàn; tránh được việc bỏ sót nội dung cần thanh tra, kiểm tra; giám định tính đúng đắn của các hành vi vi phạm và biện pháp xử lý trước khi ban hành quyết định và kết luận có tác dụng hạn chế thấp nhất việc khiếu nại của đối tượng bị xử lý, đôn đốc thu nộp kịp thời không để nợ đọng.

Sáu là, tăng cường việc phối hợp, khai thác thông tin, cơ sở dữ liệu của các ngành chức năng phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra. Việc phối hợp sẽ giúp cơ quan thuế nắm thông tin về việc đăng ký, chuyển giao công nghệ của DN ở Sở khoa học và công nghệ để xử lý các chi phí chuyển giao công nghệ của các DN đầu tư nước ngoài; phối hợp với cơ quan công an trong việc điều tra, xác minh các hoạt động mua bán sử dụng trái phép hóa đơn để trốn thuế.

Bảy là, thực hiện giao dự toán thu từ công tác thanh tra, kiểm tra tính bình quân trên 1 DN cho từng đơn vị, coi đây là chỉ tiêu đánh giá thi đua của công tác này đối với đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra tại DN. Việc giao dự toán này đã có tác dụng tạo động lực, đích phấn đấu, từ đó thúc đẩy các đơn vị, các đoàn thanh, kiểm tra và cá nhân có các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thanh, kiểm tra để phấn đấu hoàn thành.

Tuy nhiên, theo Cục trưởng Nguyễn văn Hải, công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục. Cụ thể như: Thời gian thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tuy đã được rút ngắn hơn, xong chưa được nhiều. Chất lượng khai thác, phân tích dữ liệu từ hồ sơ của DN trước khi tiến hành thanh tra, kiểm tra tại DN vẫn còn hạn chế; nhất là việc nghiên cứu sâu đặc điểm sản xuất kinh doanh của DN liên qua đến nội dung thanh tra, kiểm tra và khai thác dữ liệu từ các ngành có liên quan đã làm hạn chế việc đánh giá, nhận dạng các yếu tố rủi ro về thuế đối với đối tượng được thanh tra, kiểm tra và ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác này.

Công tác thanh kiểm tra của Cục Thuế Bắc Ninh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong tặng hoa chúc mừng ông Ngô Xuân Tòng nhậm chức Cục trưởng Cục thuế Bắc Ninh.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề

Chia sẻ về kế hoạch trong thời gian tới và cho năm 2020, Cục trưởng Nguyễn Văn Hải cho biết, Cục Thuế Bắc Ninh phấn đấu thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được Tổng cục Thuế giao đảm bảo đạt 100% về số lượng; tổng số thu đạt tối thiểu 1,5% tổng dự toán thu về thuế và phí.

“Cùng với đó, đơn vị sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra vào các lĩnh vực còn thất thu như: hoạt động giao dịch liên kết, thương mại điện tử, những DN có rủi ro cao về thuế, kết hợp với kiểm tra sau hoàn thuế. Đồng thời, cơ quan thuế tăng cường thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề; cắt giảm tối đa thời gian thanh tra, kiểm tra tại DN; không để xảy ra trường hợp trùng lặp với các đoàn thanh tra, kiểm tra khác của địa phương, nhằm góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh”, ông Hải nhấn mạnh.

Cục Thuế Bắc Ninh sẽ tiếp tục thực hiện rút ngắn 10% thời gian thanh tra tại DN; thu dứt điểm ngay 100% các khoản truy thu, xử phạt theo kết luận thanh tra kiểm tra, không để nợ đọng quá thời gian quy định; không để xảy ra việc khiếu nại, tố cáo sau thanh tra, kiểm tra.

Công tác thanh kiểm tra của Cục Thuế Bắc Ninh

 Bộ phận một cửa Cục Thuế Bắc Ninh hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chính sách thuế với ngân sách.

Để nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, ông Hải cho biết, đơn vị tập trung thực hiện một số giải pháp như: tập trung kiện toàn nguồn nhân lực để tiếp tục tăng số người bổ sung cho đội ngũ công chức chuyên làm công tác thanh tra, kiểm tra đạt mức 28%; tiếp tục tăng cường lực lượng từ các phòng chuyên môn nghiệp vụ khác bổ sung cho lực lượng các đoàn thanh tra, kiểm tra tại DN nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao.

Đội ngũ công chức làm công tác thanh tra sẽ được tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác thu thập, phân tích dữ liệu, thông tin, báo cáo, qua đó nâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro về thuế của các DN trong kế hoạch nhằm rút ngắn thời gian và hiệu quả thanh tra, kiểm tra tại DN.

Đồng thời, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp với các đơn vị như công an và các cơ quan tư pháp tại địa phương để điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng cố tình trốn lậu thuế, không tự giác khai báo, khắc phục hậu quả nhằm giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, đồng thời răn đe giáo dục các đối tượng khác (tập trung vào các hành vi như: thành lập DN ma để mua bán hóa đơn; mua hóa đơn để hợp thức hàng hóa mua vào trôi nổi trên thị trường không có hóa đơn; bán hàng hóa không xuất hóa đơn.

Dương Phúc

Ý kiến của bạn