Chương trình Hòa nhạc Sáng tạo Tương lai: Future Innovation Concert - FIC 2021

Thứ 5, 28/01/2021 23:01 (GMT+7)

FIC 2021 sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày, 20 và 21 tháng 3 năm 2021 - Nơi trao quyền cho những nhà lãnh đạo sáng tạo tương lai. Tại FIC 2021, thông qua các hoạt động đa dạng, đặc biệt là chương trình sáng tạo cùng nhạc giao hưởng thính phòng, cùng với sự hội tụ của những thành phần khác nhau đến từ hệ sinh thái sáng tạo. Delta E&C, Học viện báo chí và tuyên truyền, BK Holdings. Cùng với FIC hướng tới thúc đẩy cộng đồng thanh niên sáng tạo Việt Nam. Vietnam Creative Community, để gắn kết mạng lưới sinh viên sáng tạo trên cả nước. Từ đó, góp phần phát triển nguồn nhân lực sáng tạo cho đất nước, sẵn sàng cho những thử thách và cơ hội trong thời kỳ 4.0, và sứ mệnh chuyển giao sang nền kinh tế tri thức.

David Bùi - Nguyễn Hiền

Ý kiến của bạn