Cao Bằng: Huyện Hòa An cần chủ động phối hợp với các Sở, ban ngành để đẩy mạnh phát triển KT-XH

Thứ 5, 10/06/2021 10:06 (GMT+7)

Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa An về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 5 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2021. Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Cao Bằng: Huyện Hòa An cần chủ động phối hợp với các Sở, ban ngành để đẩy mạnh phát triển KT-XH

Lãnh đạo Huyện ủy Hòa An báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của huyện.

5 tháng đầu năm, Huyện ủy Hòa An đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, bám sát nội dung, chương trình công tác năm 2021, tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm các chương trình phát triển KT - XH của địa phương, Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp đưa các cây trồng mới vào sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân. Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,84%. Chỉ đạo chuẩn bị tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021; chỉ đạo kịp thời công tác tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19, chuẩn bị đảm bảo cơ sở vật chất khu cách ly, trang thiết bị y tế để phòng dịch. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể được quan tâm, chú trọng; bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn.

Các chỉ tiêu phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đảm bảo kế hoạch, huyện tập trung phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả (na, thạch đen, dứa, chăn nuôi lợn, trâu, bò vỗ béo); chỉ đạo UBND huyện hỗ trợ, hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phát triển Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021 đảm bảo hiệu quả gắn với bao tiêu sản phẩm. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 11,9 tỷ đồng, bằng 63,98% kế hoạch; thu ngân sách đạt 15,451 tỷ đồng, đạt 47,15% kế hoạch tỉnh giao, đạt 45,76 % kế hoạch HĐND huyện giao, đạt 78% so với cùng kỳ năm 2020. Giải ngân vốn đầu tư công 1.642,670 triệu đồng, đạt 11,44% kế hoạch. Thành lập mới 1 hợp tác xã, đạt 50% kế hoạch. Tiếp nhận 82 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân (37 đơn thuộc thẩm quyền, 45 đơn không thuộc thẩm quyền), đã giải quyết 31/37 đơn. Công tác giáo dục - đào tạo, y tế được quan tâm; các mục tiêu an sinh xã hội, giảm nghèo được triển khai hiệu quả; quốc phòng - an ninh đảm bảo giữ vững.

Tại buổi làm việc, huyện Hòa An xin chủ trương đầu tư 3 dự án bằng nguồn vốn của tỉnh gồm: Dự án cầu qua sông Bằng Giang kết nối khu vực thị trấn Nước Hai mở rộng; Dự án điều chỉnh quy hoạch phân khu thị trấn mở rộng; Dự án xây dựng Nhà văn hóa trung tâm huyện. Đề xuất tỉnh quan tâm kêu gọi, thu hút đầu tư Dự án khu ở kết hợp thương mại tại Thôm Lốm; Dự án tuyến kè bờ phải sông Bằng kết hợp đường trên đỉnh kè (khu vực thị trấn Nước Hai mở rộng). Xin chủ trương thực hiện 3 dự án sử dụng nguồn vốn vay Quỹ phát triển đất của tỉnh: Dự án khu tái định cư đường tránh thị trấn Nước Hai; Dự án thu hồi 50 m mỗi bên đường tránh (giai đoạn 1) thị trấn Nước Hai; Dự án thu hồi 200 m sau đường trên đỉnh kè bờ phải sông Bằng để tạo quỹ đất thu hồi đầu tư phát triển đô thị.

Cao Bằng: Huyện Hòa An cần chủ động phối hợp với các Sở, ban ngành để đẩy mạnh phát triển KT-XH

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu tại buổi làm việc.

Xin chủ trương 4 dự án do huyện làm chủ đầu tư từ nguồn sử dụng đất gồm: Dự án xây dựng chợ Nước Hai; Dự án cải tạo, sửa chữa sân vận động huyện; Dự án xây mới trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Nước Hai; Dự án xây mới trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch. Xin chủ trương đấu giá 5 địa chỉ đất do huyện quản lý: Trụ sở thị trấn Nước Hai; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Chi cục Thuế Hòa An (cũ); Trung tâm Giáo dục thường xuyên (cũ); dãy trước sân vận động thị trấn.

Các đại biểu thảo luận, cho ý kiến làm rõ một số nội dung liên quan đến những đề xuất chủ trương đầu tư của huyện; những vướng mắc, khó khăn và phát huy các lợi thế, tiềm năng của địa phương trong triển khai thực hiện các kế hoạch, mục tiêu phát triển KT - XH như: vấn đề quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án, phương án khai thác và phát triển quỹ đất; triển khai đề án về phát triển nông nghiệp lâu dài bền vững (lựa chọn mô hình, liên kết bao tiêu nông sản...); công tác quản lý, sắp xếp, điều chuyển cơ sở nhà, đất trên địa bàn...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh nhấn mạnh: Huyện cần thay đổi tư duy, quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT - XH để phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đề nghị huyện căn cứ các chỉ đạo, chương trình hành động của tỉnh để xây dựng chương trình hành động của địa phương, tổ chức triển khai phù hợp với điều kiện đặc thù địa phương. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tinh thần hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch vừa phát triển KT - XH. Tiếp tục củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, làm tốt công tác tổ chức các kỳ họp HĐND, sớm kiện toàn các chức danh. Làm tốt và duy trì nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn đề nghị huyện Hòa An chủ động trao đổi, phối hợp với các sở, ngành liên quan giải quyết các vấn đề về định hướng, triển khai các kế hoạch, giải pháp trong từng lĩnh vực, tham mưu có hiệu quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong chỉ đạo thực hiện các phương án tối ưu. Tiếp tục khắc phục những khó khăn, phát huy hơn nữa các lợi thế của địa phương về truyền thống lịch sử, văn hóa, chính trị, kinh tế. 

Cao Bằng: Huyện Hòa An cần chủ động phối hợp với các Sở, ban ngành để đẩy mạnh phát triển KT-XH

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Cần củng cố, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, thống nhất, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung thực hiện công tác đào tạo, quy hoạch và luân chuyển cán bộ, chính sách cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp năng động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương, đặc biệt cho thế hệ trẻ. Chú trọng sắp xếp bộ máy chính quyền cấp xã, huyện tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung triển khai và sớm hiện thực hóa các nhiệm vụ đột phá chiến lược, chương trình trọng tâm của huyện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với những đề xuất của huyện Hòa An về chủ trương đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và đô thị. Giao các sở, ngành phối hợp với huyện xây dựng kế hoạch triển khai phương án, dự án thực hiện theo lộ trình, giai đoạn phân kỳ đầu tư, sớm có báo cáo cụ thể cho Thường trực Tỉnh ủy.

Trước đó, Đoàn công tác kiểm tra thực địa một số khu vực thuộc thị trấn Nước Hai gồm: Cầu Bản Sẩy - dự kiến thuộc điểm đầu đường nhánh số 1 dẫn vào đường tránh thị trấn (giai đoạn 1); kiểm tra hiện trạng Nhà văn hóa trung tâm huyện; khu đất Thôm Lốm; địa điểm thuộc công trình Trường Trung cấp Nghề Cao Bằng cơ sở 2; khu vực bờ kè phải sông Bằng.

Hồng Nguyễn

Ý kiến của bạn