Cần làm rõ hàng loạt sai phạm của các doanh nghiệp xây dựng ở Ia Pa, Gia Lai

Thứ 2, 13/01/2020 19:01 (GMT+7)

VNHN - Từ đơn thư tố cáo của công dân, UBND tỉnh Gia Lai đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tiến hành kiểm tra và phát hiện hàng loạt hành vi gian lận, trốn thuế… thậm chí làm giả hợp đồng kinh tế của các doanh nghiệp tham gia đấu thầu tại 14 dự án trên địa bàn huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

 

Cần làm rõ hàng loạt sai phạm của các doanh nghiệp xây dựng ở Ia Pa, Gia Lai

Nhiều dự án đầu tư xây dựng cơ bản phục vụ người dân huyện nghèo Ia Pa bị các doanh nghiệp gian dối lợi dụng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai vào cuộc

Ngày 24/07/2018, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản số 1590/UBND-CNXD về việc kiểm tra và xử lý đơn tố cáo của ông Trần Văn Giáo và ông Nguyễn Công Trình, theo đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, kiểm tra nội dung đơn tố cáo và đề xuất UBND tỉnh. Ngày 21/8/2018, Văn phòng UBND tỉnh có văn bản 2380/VP-CNXD về việc kiểm tra, xử lý đơn xin rút đơn tố cáo của ông Trần Văn Giáo, ông Nguyễn Công Trình và ông Phạm Minh Hiền. Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính Phủ quy định: “Trong trường hợp người tố cáo xin rút nội dung tố cáo và xét thấy việc rút tố cáo là có căn cứ thì người giải quyết tố cáo không xem xét, giải quyết nội dung tố cáo đó. Trong trường hợp xét thấy hành vi vi phạm pháp luật vẫn chưa được phát hiện và xử lý thì người giải quyết tố cáo vẫn xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.”. Căn cứ quy định trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai vẫn tiến hành việc kiểm tra, xác minh nội dung đơn tố cáo ngày 20/07/2018 của ông Trần Văn Giáo và ông Nguyễn Công Trình theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1590/UBND-CNXD ngày 24/07/2018. Sau gần 3 tháng tiến hành kiểm tra, ngày 12/10/2018, ông Hồ Phước Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ký công văn 1678/SKHĐT-TTr báo cáo kết quả kiểm tra xác minh và đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý sai phạm. Ngày 05/08/2018, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đã mời người tố cáo là ông Trần Văn Giáo và ông Nguyễn Công Trình để xác định thông tin của người tố cáo và đề nghị cung cấp chứng cứ để là cơ sở xác minh. Trong quá trình kiểm tra hồ sơ đấu thầu của 14 gói thầu xây lắp năm 2018 do UBND huyện Ia Pa là chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Ia Pa là bên mời thầu, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đã phát hiện hàng loạt doanh nghiệp sử dụng hồ sơ, bằng cấp, hợp đồng kinh tế giả; trốn thuế thậm chí ngang nhiên vi phạm Luật Đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính Phủ trước sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của Ban Quản lý dự án ĐTXD, UBND huyện Ia Pa.

Doanh nghiệp sử dụng bằng giả để tham gia đấu thầu

Dự án Trường THCS Phạm Hồng Thái, xã Ia Tul, huyện Ia Pa với tổng mức đầu tư 1.700.000.000 VNĐ; giá gói thầu 1.478.009.000 VNĐ với hình thức đấu thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng; thời gian mở thầu 17h ngày 11/05/2018. Gói thầu này có 2 doanh nghiệp tham gia là Công ty TNHH XD Tuấn Tú Gia Lai (giá dự thầu 1.417.823.025 VNĐ) và Công ty TNHH Trang Khuê (giá dự thầu 1.281.218.078 VNĐ). Doanh nghiệp trúng thầu là Công ty TNHH XD Tuấn Tú Gia Lai (giá trúng thầu 1.413.690.000 VNĐ). Qua kiểm tra, việc đánh giá HSĐX và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện đúng quy định hiện hành về đấu thầu. Tuy nhiên, tại báo cáo đánh giá HSĐX số 25/BC-TCG ngày 06/06/2018 của Tổ chuyên gia đấu thầu có thuyết minh kết quả đánh giá năng lực và kinh nghiệp của nhà thầu Công ty TNHH Trang Khuê không đạt với lý do: nhà thầu này sử dụng Bằng tốt nghiệp của ông Trương Minh Lai (nhân sự chủ chốt kê khai trong E-HSDT) là bằng giả để tham gia đấu thầu. Tuy nhiên, Tổ chuyên gia, bên mời thầu là Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Ia Pa không xem xét, đề xuất người có thẩm quyền xử lý theo pháp luật.

Doanh nghiệp làm giả hợp đồng để chứng minh năng lực?

Dựa án Trường THCS Cù Chính Lan, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa có tổng mức đầu tư 1.700.000.000 VNĐ. Giá gói thầu 1.450.639.000 VNĐ với hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng; thời gian mở thầu 15 giờ 45 phút ngày 11/05/2018. Dự án này có các nhà thầu tham gia gồm Công ty TNHH XD Tuấn Tú Gia Lai (giá dự thầu 1.330.000.526 VNĐ); Công ty TNHH Trang Khuê (giá dự thầu 1.275.359.425 VNĐ); Công ty TNHH Ngọc Hiệp Gia Lai (giá dự thầu 1.435.368.498 VNĐ); Công ty cổ phần XD Kim Tường An (giá dự thầu 1.379.035.028 VNĐ) và Công ty cổ phần XD&TM Thành Phát Gia Lai (giá dự thầu 1.356.496.418 VNĐ). Công ty XD Kim Tường An trúng gói thầu này với giá 1.379.035.000 VNĐ. Theo công văn số 1678/SKHĐT-TTr do ông Hồ Phước Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai ký, qua kiểm tra, việc đánh giá HSĐX và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện đúng quy định về đấu thầu. Tuy nhiên, tại báo cáo đánh giá HSĐX số 26/BC-TCG ngày 06/06/2018 của Tổ chuyên gia đấu thầu có thuyết minh kết quả đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu Công ty TNHH Trang Khuê không đạt với lý do sử dụng bằng cấp giả nhưng vẫn không được Tổ chuyên gia, bên mời thầu là Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Ia Pa xem xét, đề xuất người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Không chỉ sử dụng bằng giả tham gia vào hồ sơ dự thầu, tại dự án xây dựng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa với mức đầu tư 2.500.000.000 VNĐ còn phát hiện doanh nghiệp kê khai khống hợp đồng xây dựng, gian lận trong đấu thầu. Gói thầu xây dựng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong có 04 doanh nghiệp tham gia gồm Công ty TNHH MTV Thanh Việt (giá dự thầu 1.949.000.000 VNĐ); Công ty TNHH Trang Khuê (giá dự thầu 1.834.681.000 VNĐ); Công ty TNHH MTV xây dựng Tân An (giá dự thầu 2.117.118.000 VNĐ) và Công ty TNHH Hoàng Long (giá dự thầu 1.840.000.000 VNĐ). Công ty TNHH MTV xây dựng Tân An trúng gói thầu. Qua kiểm tra, việc tổ chức đấu thầu được thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và Mục 2 (chào hàng cạnh tranh) chương V Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính Phủ. Tuy nhiên, trên cơ sở báo cáo đánh giá HSĐX số 22/BC-TCG ngày 04/08/2018 của Tổ chuyên gia và báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của Tổ thẩm định ngày 09/07/2018 cho thấy kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm đối với 04 nhà thầu tham gia dự thầu được thực hiện đúng quy định. Sau khi bên mời thầu có văn bản yêu cầu làm rõ HSĐX thì kết quả chỉ có 01 nhà thầu thực hiện và được đánh giá đạt là Công ty TNHH MTV xây dựng An Tân và 03 nhà thầu khác không đạt theo tiêu chuẩn đánh giá HSYC. Công ty TNHH Hoàng Khang không đến làm rõ HSĐX và cung cấp tài liệu làm rõ theo văn bản đề nghị của bên mời thầu là Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Ia Pa. Công ty TNHH Trang Khuê không cung cấp được bản gốc hoặc bản chính mà chỉ cung cấp cho bên mời thầu bản in scan màu về các văn bằng, chứng chỉ chứng minh năng lực nhân sự chủ chốt khi đến đối chiếu làm rõ những thông tin đã kê khai trong HSĐX. Đặc biệt là sai phạm của Công ty TNHH MTV Thanh Việt không có tài liệu chứng minh doanh thu từ hoạt động xây dựng, nhà thầu này còn kê khai khống, làm giả hợp đồng số 03/HĐ-XD ngày 15/05/2015 với Công ty cổ phần ĐTXD Nhất Thanh để thi công công trình Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Kông Chro. Sự gian lận này chỉ được phát hiện khi bên mời thầu có văn bản xác minh HSĐX là văn bản số 25/CV-NT ngày 25/05/2018 của Công ty cổ phần ĐTXD Nhất Thanh. Theo công văn 1678/SKHĐT-TTr của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, trong trường hợp này nhà thầu đã có hành vi gian lận trong đấu thầu (làm giả hợp đồng tương tự) nhưng vẫn chưa được Tổ chuyên gia, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Ia Pa xem xét, đề xuất người có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật. (còn tiếp)

Cần làm rõ hàng loạt sai phạm của các doanh nghiệp xây dựng ở Ia Pa, Gia Lai

 Công văn 1678/SKHĐT-TTr của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai báo cáo sự việc lên UBND tỉnh để nghị chỉ đạo xử lý.

Phương Mai

Ý kiến của bạn