Cả nước có thêm 743,9 nghìn lao động mới trong 7 tháng đầu năm

Thứ 6, 09/08/2019 06:08 (GMT+7)

VNHN - Tính chung 7 tháng qua, tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới đạt 743,9 nghìn người, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cả nước có thêm 743,9 nghìn lao động mới trong 7 tháng đầu năm

Ảnh minh họa - TL

Theo số liệu từ Tổng Cục Thống kê, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tháng 7/2019 tăng 1,3% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 1,9% so với cùng thời điểm năm trước.

Trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 0,8%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 1,4%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 2,7%.

Tại thời điểm trên, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 0,6% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 2%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 3,7%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,2%.

Riêng trong tháng 7, cả nước có 12.352 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số lao động đăng ký là 94,9 nghìn người, giảm 15,1%.

Tính chung 7 tháng qua, tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới đạt 743,9 nghìn người, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước.

T.Nhung

Ý kiến của bạn