Bộ trưởng mong muốn người dân mở tài khoản sử dụng tiện ích

Thứ 6, 20/12/2019 22:12 (GMT+7)

VNHN - Trong thư ngỏ gửi các cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị mở tài khoản và sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia để hưởng các lợi ích trong làm các thủ tục hành chính.

Trong thư, Bộ trưởng nhắc lại sự kiện khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia vào ngày 9/12 vừa qua, Thủ tướng đã bày tỏ mong muốn là tạo một cầu nối điện tử "thực chất, liên tục, hiệu quả" kết nối Chính phủ với người dân, doanh nghiệp. Theo đó, Cổng Dịch vụ công quốc gia là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính trong tất cả các ngành, lĩnh vực, tại tất cả các địa phương.

Bộ trưởng cho biết hiện nay Cổng Dịch vụ công quốc gia tập trung tích hợp 8 dịch vụ công để người dân có thể thực hiện. Bao gồm 5 dịch vụ cho người dân: đổi giấy phép lái xe; cấp giấy phép lái xe quốc tế; cấp điện mới từ lưới điện hạ áp; trung áp; cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất. Đối với doanh nghiệp, các dịch vụ được thực hiện bao gồm thông báo và đăng ký hoạt động khuyến mãi; cấp điện mới từ lưới điện hạ áp; lưới điện trung áp; cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất; nhóm cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (19 thủ tục hành chính).

Bộ trưởng mong muốn người dân mở tài khoản sử dụng tiện ích

Bộ

trưởng Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng gửi thư ngỏ.

Bộ trưởng nhấn mạnh trong quý 1-2020, Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ tăng thêm 15 dịch vụ công liên quan mật thiết đến đời sống của người dân và doanh nghiệp và tiếp tục gia tăng theo lộ trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. "Để Cổng Dịch vụ công quốc gia vận hành thông suốt, phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách thiết thực, hiệu quả, rất cần sự chung tay không chỉ của các cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến, mà quan trọng hơn là sự quan tâm của người dân, doanh nghiệp - đối tượng thụ hưởng, cũng là người trực tiếp sử dụng hệ thống" - Bộ trưởng Dũng nhấn mạnh.

Với thư ngỏ này, Bộ trưởng Dũng bày tỏ mong muốn mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp quan tâm, tạo tài khoản và sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ www.dichvucong.gov.vn. Đây sẽ là kênh giao tiếp chủ yếu trong các giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức cung ứng dịch vụ công để được hưởng những quyền, lợi ích và các tiện ích. Người phát ngôn Chính phủ nhấn mạnh sẽ luôn lắng nghe ý kiến đóng góp để cùng các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện hệ thống cổng dịch vụ công ngày một tốt hơn phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hà Trang

Ý kiến của bạn