Bình Thuận: Tổng kết hoạt động HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016- 2021

Thứ 4, 12/05/2021 19:05 (GMT+7)

Vừa qua, Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã diễn ra. Chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đánh giá HĐND tỉnh nhiệm kỳ vừa qua đã thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh. Hội nghị là dịp để đánh giá lại toàn bộ hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ qua, nhận rõ những việc đã làm được, chưa làm được, những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế. Qua đó, đúc kết những bài học kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2021- 2026.

Bình Thuận: Tổng kết hoạt động HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016- 2021

Chủ tich HĐND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: TT Dân).

Theo báo cáo, tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu từ đầu nhiệm kỳ là 54 đại biểu, chia thành 10 tổ đại biểu; có 11 đại biểu chuyên trách. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã thông qua 36 nghị quyết về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh và 270 nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế địa phương, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong tỉnh…

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An nhấn mạnh HĐND tỉnh (khóa X) tiếp tục kế thừa và phát huy thành tựu của các nhiệm kỳ trước, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, cải tiến lề lối làm việc, vì lợi ích của nhân dân. Các quan điểm, đường lối của Đảng, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh được HĐND tỉnh thể chế hóa kịp thời, nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần tăng niềm tin của cử tri và nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền địa phương.

Bình Thuận: Tổng kết hoạt động HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016- 2021

Đại biểu dự hội nghị (Ảnh: TT Dân).

Hoạt động giám sát được HĐND tỉnh duy trì thường xuyên trước, trong và sau mỗi kỳ họp, với hình thức, phương thức phù hợp, nâng cao về chất lượng, hiệu quả, được cử tri và nhân dân quan tâm, đồng thuận. Các đại biểu HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm người đại biểu nhân dân. Chất lượng các kỳ họp ngày càng được nâng lên; các kỳ họp chuyên đề kịp thời cho ý kiến, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp tiếp tục được cải tiến, ngày càng đi vào thực chất, tập trung vào những vấn đề bức xúc được cử tri và xã hội quan tâm. 

Trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Tỉnh ủy  muốn HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; tiếp tục coi trọng, quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cử tri và xã hội quan tâm. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc xem xét, giải quyết các kiến nghị của cử tri…

Thanh Thảo

Ý kiến của bạn