BQLDAĐTXD huyện Bắc Yên: Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

Chủ nhật, 07/06/2020 16:06 (GMT+7)

VNHN – Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của UBND huyện Bắc Yên (Sơn La) cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, sự đoàn kết của đội ngũ cán bộ, nhân viên, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Yên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đưa địa phương đến một chặng đường phát triển mới.

Công tác đầu tư được phục hồi sau dịch

Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, việc triển khai thi công xây dựng các dự án trên địa bàn huyện đã phải tạm dừng một thời gian. Nhưng ngày khi dịch Covid tại Việt Nam đã được kiểm soát hiệu quả, để đảm bảo các dự án đầu tư được triển khai vẫn đảm bảo theo kế hoạch đề ra, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đã chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc các nhà thầu tăng cường vật tư, nhân lực, máy móc thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Việc đầu tư xây dựng các dự án đến thời điểm hiện tại cơ bản đảm bảo được tiến độ, có thể hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra.

Hiệu quả của công tác đầu tư

Xác định sự phát triển của doanh nghiệp là yếu tố quan trọng tác động đến tăng trưởng kinh tế, góp phần tạo thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp, trong năm 2020, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Yên đã thực hiện và quản lý 57 dự án, trong đó có 03 dự án chuyển tiếp từ năm 2019 và 54 dự án khởi công mới. Trong đó, đang triển khai thi công 03 dự án chuyển tiếp, đảm bảo tiến độ. Ban cũng hoàn thành 01 dự án khởi công mới trong năm, 50 dự án đang triển khai, 03 dự án đang thực hiện việc GPMB.

BQLDAĐTXD huyện Bắc Yên: Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

Đường từ trung tâm xã Phiêng Ban đi bản Pu Nhi, xã Phiêng Ban

Các dự án đầu tư được hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng  đã phát huy hiệu quả vốn đầu tư, mục tiêu đầu tư, giúp thay đổi diện mạo, cơ sở hạ tầng của huyện được khang trang; phấn đấu đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, thu hút đầu tư về các lĩnh vực, nông nghiệp, sản xuất, chế biến, thúc đẩy phát triển du lịch trên toàn huyện; giao thông đi lại giữa huyện với xã, bản được thuận lợi đảm bảo việc thực hiện tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước đến người dân được thuận lợi, chính xác và kịp thời.

BQLDAĐTXD huyện Bắc Yên: Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

Trạm y tế xã Phiêng Ban

Cơ sở hạ tầng được tăng cường đầu tư tạo điều kiện giao thông thuận tiện, hoàn thiện hệ thống thủy lợi góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, giúp cho người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, yên tâm sinh sống và sản xuất, đời sống của nhân dân dần được tăng lên, góp phần ổn định định cư của nhân dân.

BQLDAĐTXD huyện Bắc Yên: Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

Trạm y tế xã Hang Chú

Những khó khăn trong công tác đầu tư tại các xã, bản

Các dự án triển khai trên địa bàn huyện đa số thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia (Nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững 30a, Chương trình 135) được thực hiện theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm (nhân dân đóng góp ngày công trong việc thi công một số công việc, hạng mục). Tuy nhiên, do dự án được thực hiện trên các xã đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí thấp, không đồng đều vì vậy việc huy động nhân dân tham gia đóng góp còn hạn chế.

Hơn nữa, địa hình vùng dự án phức tạp, độ dốc cao, chia cắt, địa hình hiểm trở đi lại khó khăn, đặc biệt là công tác bố trí mặt bằng xây dựng một số công trình xây dựng dân dụng. Đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, chưa ổn định, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí thấp, nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế vì vậy công tác triển khai thực hiện dự án còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong công tác GPMB, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ các dự án; các nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện hỗ trợ cho các hộ để đảm bảo có mặt bằng thi công.

Định hướng đầu tư phát triển kinh tế trong giai đoạn tiếp

Các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã được thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả, tuy nhiên mới chỉ đáp ứng một phần. Hiện nay, trên địa bàn huyện đời sống nhân dân tại nhiều xã, bản còn khó khăn, thiếu thốn cơ sở vật chất, đặc biệt là các công trình đường giao thông, trong toàn huyện hiện nay vẫn còn 2 xã chưa có đường ô tô đi được 4 mùa, 02 xã đang triển khai nhưng chậm do chưa bố trí được vốn. Để đảm bảo nâng cao đời sống nhân dân hơn nữa, giúp các hộ dân được thoát nghèo, từng bước phát triển kinh tế tại các xã, bản, UBND huyện đã tổng hợp, xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền quyết định theo hướng ưu tiên các công trình cấp thiết đầu tư trước, tạo cơ sở tiền đề để các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động đầu tư khác được phát triển; góp phần phát triển kinh tế được đa dạng, hiệu quả.

Đồng thời, đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm tới huyện Bắc Yên nhiều hơn trong thời gian tới, sớm đầu tư cứng hóa 01 số tuyến đường chính như đường Cao đa, Bắc Yên – Mường La, giúp 02 xã của huyện có đường ô tô đi được 4 mùa, đường Bắc Yên đi Trạm Tấu (Yên Bái), các tuyến đường đến bản, đường nội bản, nâng cấp, sửa chữa 01 số tuyến đường như đường Tỉnh lộ 112, đường QL37 – Hồng Ngài, đường Tà Xùa – Háng Đồng... Các dự án về nông nghiệp nông như công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, công trình nước sinh hoạt và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Xem xét, phê duyệt, phân bổ vốn đầu tư các dự án thiết yếu trên địa bàn huyện; thực hiện hỗ trợ người dân cả về vật chất lẫn tinh thần./.

Trần Hiếu

Ý kiến của bạn