BẢN TIN VIỆT NAM HỘI NHẬP (Tuần 2 tháng 1/2022)

Thứ 7, 08/01/2022 09:01 (GMT+7)

Bản tin Việt Nam Hội Nhập tuần 2 tháng 1/2022 có những nội dung chính sau đây: 
- Khai mạc kỳ họp bất thường chưa từng có trong tiền lệ với nhều quyết sách phục hồi kinh tế.
- TP HCM chỉ đạo ứng phó khẩn với Omicron.
- Huấn luyện cấp cứu đường không đầu tiên tại Việt Nam.
- Doanh nghiệp Việt Nam vượt khó - Những kỳ vọng cho năm 2022.

 

Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Ý kiến của bạn