Ban quản lí rừng phòng hộ Thường Xuân: Sáng tạo trong quản lí là mấu chốt để thành công

Thứ 4, 12/02/2020 10:02 (GMT+7)

VNHN- Ban quản lí rừng phòng hộ Thường Xuân được thành lập trên cơ sở sáp nhập giữa Ban quản lí rừng phòng hộ Sông Đằn và Ban quản lí rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Chu theo Quyết định 3058/QĐ–UBND ngày 30/07/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Ngay khi có quyết định, BQLRPH Thường Xuân đã khẩn trương sắp xếp bộ máy tổ chức, nhân sự, các phòng chuyên môn, các trạm bảo vệ rừng nhằm đảm bảo mọi hoạt động không bị ngưng trệ.

Về cơ cấu tổ chức: Kịp thời kiện toàn Ban lãnh đạo gồm có Giám đốc và các Phó giám đốc. Số lượng Phó giám đốc được bố trí theo quy định hiện hành của pháp luật và của UBND tỉnh. Tiếp đến xây dựng các phòng chuyên môn nghiệp vụ gồm phòng hành chính tổng hợp, phòng kế hoạch- kĩ thuật- bảo vệ rừng. Xây dựng 06 trạm bảo vệ rừng: Yên Nhân, Yên Khao, Lương Sơn, Xuân Thắng, Xuân Lộc, Hón Lâm - Ba Đào. Các Phòng có Trưởng phòng, Phó phòng; các Trạm có Trưởng trạm. Xây dựng phương án, sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng tiếp nhận từ hai Ban. Xây dựng dữ liệu quản lí tài nguyên rừng đến từng tiểu khu nhằm phục vụ cho việc quản lí, bảo vệ và phát triển rừng. Ngoài ra còn có lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng được tổ chức hoạt động theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các quy định khác có liên quan.

Về chức năng, nhiệm vụ: Mỗi phòng, Trạm đều có chức năng, nhiệm vụ khác nhau trong việc tham mưu cho ban giám đốc về công tác bảo vệ và phát triển rừng. Đó là việc đẩy mạnh phòng chống cháy rừng; tìm kiếm triển khai thực hiện các dự án đầu tư hàng năm; chú trọng công tác lao động và tiền lương, giải quyết các thủ tục hành chính, nội vụ cơ quan trong các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện các thủ tục hành chính, bảo quản con dấu, lưu trữ hồ sơ, quản lí kho, quỹ tiền mặt, thực hiện các nghĩa vụ về hồ sơ HĐLĐ, BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ viên chức; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng năm, kế hoạch quý, tháng, và từng giai đoạn mùa vụ; đề xuất các giải pháp xử lí khi phát hiện các sai phạm; đẩy mạnh công tác tuần tra, cảnh giác, bảo vệ rừng, ngăn ngừa các hành vi xâm hại đến rừng; tuyên truyền để người địa phương tham gia tốt công tác bảo vệ rừng.

Ban quản lí rừng phòng hộ Thường Xuân: Sáng tạo trong quản lí là mấu chốt để thành công

Giám đốc Ban quản lí rừng phòng hộ Thường Xuân

Ngay sau khi sắp xếp cơ cấu tổ chức, đồng chí Lê Thế Sự - Giám đốc mới của BQL đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm những việc còn tồn đọng trong những năm trước đây như: Hoàn thiện hồ sơ trạm điện Sông Đằn (cũ) để bàn giao lại cho điện lực Thường Xuân quản lí giúp bà con dân bản được dùng điện lưới với giá hợp lí mà những người tiền nhiệm nhiều năm trước không giải quyết được. Việc giao đất chồng lấn giữa các hộ trước đây cũng nhanh chóng được tháo gỡ. Triển khai xây dựng dự án, đề tài, mô hình phát triển kinh tế cho người dân trong khu vực thuộc đơn vị quản lí. Xây dựng hệ thống tư duy làm việc mới cho cán bộ, viên chức. Ổn định tư tưởng chính trị và phương pháp làm việc khoa học, có định hướng nhiệm vụ rõ ràng từng tháng, từng quý, từng năm cho cán bộ, viên chức. Đảm bảo duy trì thường xuyên việc phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành có liên quan, các cơ quan và cộng đồng dân cư trong hoạt động bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng.Kêu gọi các dự án đầu tư, phát triển kinh tế cho các hộ nghèo, các hộ cận nghèo trong khu vực đơn vị được giao. Xây dựng chương trình đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong công tác quản lí chuyên môn. Không ngừng nâng cao đời sống cán bộ, viên chức từ các hoạt động sản xuất cây giống. Chỉ đạo quyết liệt, xử lí nghiêm các hoạt động vi phạm thuộc công tác bảo vệ rừng; không để xảy ra tình trạng cháy rừng.

Với những sáng tạo trong công tác xây dựng, quản lí, chỉ đạo thực hiện nhằm nhanh chóng ổn định tình hình hoạt động sau sáp nhập mà đồng chí Giám đốc triển khai đã thể hiện được năng lực của sức trẻ, trí tuệ, tâm huyết của người đứng đầu cơ quan đơn vị, đồng thời thể hiện rõ tố chất trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao của người đảng viên nhân dân trong thời đại hội nhập và phát triển./.

Trung Dung

Ý kiến của bạn