Bắc Ninh nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng con dấu

Thứ 5, 28/11/2019 20:11 (GMT+7)

VNHN - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường vừa ký ban hành văn bản số 4026/UBND-NC về nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng con dấu.

Văn bản nêu rõ, trong những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về con dấu đã có sự chuyển biến tích cực góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, thời gian gần đây công tác quản lý, sử dụng con dấu tại một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế: Việc bảo quản con dấu chưa cẩn thận, để con dấu ở tình trạng biến dạng, mòn, hỏng, con dấu hết hạn sử dụng nhưng không nộp lại cho cơ quan công an.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý và sử dụng con dấu đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu; xử lý nghiêm theo pháp luật đối với các hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan tới quản lý, sử dụng con dấu, góp phần tích cực vào công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị định, Thông tư của Chính phủ, Bộ Công an và của tỉnh về công tác quản lý, sử dụng con dấu. Trong đó, có trách nhiệm quản lý, kiểm tra việc sử dụng con dấu của đơn vị; đăng ký và thông báo mẫu con dấu cho cơ quan, tổ chức có liên quan biết trước khi sử dụng; việc đóng dấu vào các loại văn bản giấy tờ phải theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động phát hiện, phối hợp cơ quan chức năng xử lý kịp thời các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng con dấu không để xảy ra vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức.

Bắc Ninh nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng con dấu

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng con dấu của đơn vị.

Các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác quản lý và sử dụng con dấu cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tập trung tuyên truyền các hành vi bị nghiêm cấm trong việc quản lý và sử dụng con dấu như: Làm, sử dụng, mua bán con dấu giả; sử dụng con dấu hết giá trị sử dụng; cố ý làm biến dạng, sửa chữa nội dung mẫu con dấu đã đăng ký; không giao nộp con dấu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đăng ký mẫu con dấu.

Bên cạnh đó, một số đơn vị, doanh nghiệp còn nhiều sơ hở trong công tác quản lý và sử dụng con dấu tiềm ẩn nguy cơ cao để các đối tượng sử dụng con dấu làm phương tiện thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về con dấu, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến con dấu.

Hoàng Lan

Ý kiến của bạn