Bá Thước:Lấy du lịch sinh thái làm nền tảng phát triển kinh tế bền vững

Thứ 6, 20/07/2018 10:07 (GMT+7)

VNHN-Huyện Bá Thước là huyện miền núi phía tây tỉnh Thanh Hóa, trung tâm huyện lỵ cách thành phố Thanh Hóa khoảng 120 km về phía Bắc Tây bắc, có diện tích tự nhiên 7.522,02 ha, gồm 22 xã và 01 thị trấn. Phía Bắc giáp tỉnh Hòa Bình;  phía Nam giáp huyện Lang Chánh và Ngọc Lặc; phía Đông giáp huyện Cẩm Thủy và huyện Thạch Thành; phía Tây giáp huyện Quan Hóa và huyện Quan Sơn.

Nhìn chung Bá Thước có vị trí địa lý, cảnh quan thiên nhiêu thuận lợi cho việc giao lưu hợp tác, phát triển kinh tế; phát triển các loại hình du lịch sinh thái cộng đồng. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng, giao thông còn nhiều hạn chế.

Bá Thước:Lấy du lịch sinh thái làm nền tảng phát triển kinh tế bền vững

Khu du lịch cộng đồng Pù Luông 

Bước vào thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; năng suất lao động và sức cạnh tranh nền kinh tế còn thấp; doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về tiếp cận vốn vay; những thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện... Trong bối cảnh đó, Huyện ủy, HĐND, UBND, đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, đồng thời tranh thủ tốt thời cơ, sự ủng hộ của Trung ương, tỉnh để thu hút đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án, nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2017 giữ vững ổn định và có bước phát triển khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, đồng thời là tiền đề để huyện phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trong quý I năm 2018. Tình hình kinh tế trên địa bàn huyện trong quý I năm 2018 phát triển ổn định, nhiều lĩnh vực đạt khá so với cùng kỳ và kế hoạch. Ngành Nông, lâm, thủy sản: giá trị sản xuất ước được 24,200 triệu đồng (giá SS2010); công nghiệp xây dựng: đạt 57,7 tỷ đồng (giá SS 2010); dịch vụ, thương mại, giá trị xuất khẩu được 445 nghìn USD tăng 83,1% so cùng kỳ, doanh thu vận tải đạt 29 tỷ đồng; ngành tài chính: thực hiện 16.098,0 triệu đồng đạt 45,54% so với dự toán huyện giao đầu năm; phát triển du lịch đặc biệt được quan tâm chỉ đạo thực hiện, như: tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về phát triển du lịch; tăng cường quảng bá, xúc tiến, đầu tư du lịch; nâng cao năng lực, điều hành, quản lý nhà nước về dụ lich; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch… xây dựng Đề án phát triển Du lịch cộng đồng huyện đến năm 2025, tầm nhìn 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trọng tâm triển khai quy hoạch khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ban chỉ đạo NTM huyện đã chỉ đạo các xã, thôn tiến hành rà soát thực trạng tiêu chí nông thôn, đăng ký thôn đạt chuẩn NTM năm 2018. Đã hoàn thành việc tổ chức tổng kết công tác xây dựng NTM năm 2017 trên địa bàn toàn huyện. Toàn huyện có 01 xã và 15 thôn được công nhận NTM năm 2017. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình trong đó tập trung vào công tác đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, văn hóa, xã hội, y tế…. Tạo điều kiện thúc đẩy giao thương, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và thu hút doanh nghiệp đầu tư. Song song với việc chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM đồng bộ trên phạm vi toàn huyện, trong đó tập trung chỉ đạo việc xây dựng NTM tại các xã điểm, thôn điểm như: xã Điền Lư, Tân Lập, là 2 địa phương về đích đạt chuẩn nông thôn mới.

Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2018 là tương đối tích cực, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng khá so với cùng kỳ và kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ. Đặc biệt, sản phẩm du lịch tăng nhanh cả về số lượng khách cũng như cơ sở lưu trú, trong đó khách Quốc tế chiếm 25 – 30 %; nổi bật như các điểm: Bản Hiêu, Bản Đôn, Bản Kho Mường, Bản Nủa, Bản Kịt; các hoạt động du lịch trekking, nghỉ dưỡng, thăm quan tự nhiên, bản làng, thưởng thức ẩm thực địa phương… Bên cạnh đó, đang dần hình thành một số sản phẩm du lịch mới như tuyến du lịch Sông Mã, du lịch lòng hồ Thủy điện Bá Thước II, du lịch mạo hiểm khám phá hang động, đỉnh Phù Luông, đi bộ xuyên rừng… Ngoài các sản phẩm du lịch chính, hệ thống sản phẩm du lịch bổ trợ cũng góp phần phong phú vào hệ thống sản phẩm du lịch của huyện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Đây là  những tín hiệu khả quan, tạo nền tảng quan trọng cho việc phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Hải

Ý kiến của bạn