* Email: vietnamhoinhaponline1@gmail.com
 • Phát triển và áp lực phát triển

  Phát triển và áp lực phát triển

  07/04/2017

  Gần đây, nhiều người vẫn thường dùng khái niệm “Sống chung với lũ” để chỉ trạng thái thụ động, buộc phải chấp nhận những hạn chế của thói đời, của cơ chế.

 • Nhà khoa học đang ở đâu trong liên kết 4 nhà?

  Nhà khoa học đang ở đâu trong liên kết 4 nhà?

  05/04/2017

  Khoa học công nghệ được coi là giải pháp trọng yếu, có tính then chốt trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp. Trên cơ sở đó, nhà khoa học có vai quan trọng trong quá trình thực hiện liên kết 4 nhà (Nhà nông, nhà nước, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp) phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

 • Để phát huy được tài năng

  Để phát huy được tài năng

  31/03/2017

  Đối với nước ta, vấn đề làm sao để phát huy được tài năng và trí tuệ của đội ngũ các nhà khoa học, nhất là các nhà khoa học trẻ, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước, vẫn đang là một yêu cầu chưa được đáp ứng đúng mức trong thực tiễn.