* Email: vietnamhoinhaponline1@gmail.com
 • Hoàn thiện pháp luật kinh tế trong tiến trình hội nhập

  Hoàn thiện pháp luật kinh tế trong tiến trình hội nhập

  07/04/2017

  Mọi nền kinh tế đều không thể tồn tại và phát triển nếu không dựa vào pháp luật. Sau gần 30 năm đổi mới, hệ thống pháp luật nói chung và hệ thống pháp luật kinh tế nói riêng của Việt Nam đã đạt được một số thành tựu cơ bản.

 • Trách nhiệm của nhà báo khi tham gia mạng xã hội

  Trách nhiệm của nhà báo khi tham gia mạng xã hội

  05/04/2017

  Sự ra đời các phương tiện truyền thông mới đã và đang tác động sâu sắc đến “bữa tiệc thông tin” của công chúng hiện đại, ảnh hưởng trực tiếp đến sự “sinh tồn” của các phương tiện truyền thông truyền thống, đặt ra cho các tòa soạn và nhà báo những thách thức chưa từng có.

 • Hoàn thiện hành lang pháp lý trong kỷ nguyên Internet

  Hoàn thiện hành lang pháp lý trong kỷ nguyên Internet

  04/04/2017

  Công tác đảm bảo an toàn thông tin trên mạng đã và đang đặt ra những vấn đề, thách thức rất mới, mang tính “phi truyền thống”, đòi hỏi tất cả mọi người, trong đó đặc biệt là các nhà lập pháp phải quan tâm.