* Email: vietnamhoinhaponline1@gmail.com
 • Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục

  Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục

  13/06/2017

  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 48/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục.

 • Nguyên tắc suy đoán vô tội trong Luật tố tụng hình sự

  Nguyên tắc suy đoán vô tội trong Luật tố tụng hình sự

  06/06/2017

  Suy đoán vô tội hay giả định vô tội, là một trong những nguyên tắc cơ bản, được ứng dụng rộng rãi trong nền khoa học pháp lý hiện đại. Ở Việt Nam, việc ghi nhận và áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội sẽ tạo cho quá trình tố tụng ngày càng tiến bộ, dân chủ, phù hợp với cải cách tư pháp. Vì vậy việc tìm hiểu và nắm vững nội dung của nguyên tắc suy đoán vô tội là rất cần thiết.

 • Vấn đề dẫn độ tội phạm của Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế

  Vấn đề dẫn độ tội phạm của Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế

  31/05/2017

  Dẫn độ tội phạm là một hoạt động phổ biến trong hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm của các quốc gia trên thế giới. Có khá nhiều cách định nghĩa khác nhau về dẫn độ tội phạm nhưng nhìn chung dẫn độ được hiểu là việc chuyển một người từ quốc gia này sang một quốc gia khác để truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành bản án đã có hiệu lực.

 • Lấy ý kiến đại biểu về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự

  Lấy ý kiến đại biểu về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự

  28/05/2017

  Lấy ý kiến đại biểu về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự - Tại phiên làm việc ngày thứ 3, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV, các đại biểu đã thảo luận về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

 • Thông tư mới gỡ khó cho Doanh nghiệp

  Thông tư mới gỡ khó cho Doanh nghiệp

  27/05/2017

  Vừa qua, Chính phủ ban đã hành Nghị định 22/2017/NĐ-CP về Hòa giải thương mại, trong đó đề cập đến việc giữ bí mật trong hòa giải đã phần nào gỡ khó cho doanh nghiệp khi lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp này.

 • Pháp luật kinh tế trong thời kỳ hội nhập

  Pháp luật kinh tế trong thời kỳ hội nhập

  24/05/2017

  Hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực là một chủ trương lớn trong chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.Trong điều kiện toàn cầu hoá kinh tế, hội nhập kinh tế là một quá trình mà trọng tâm là chủ động mở cửa kinh tế, tham gia phân công hợp tác quốc tế tạo điều kiện kết hợp có hiệu quả nguồn lực trong nước và nước ngoài, mở rộng không gian và môi trường để phát triển và tìm chỗ đứng phù hợp trong quan hệ kinh tế quốc tế.

 • Báo chí không thể luôn “chạy theo” điều công chúng muốn biết

  Báo chí không thể luôn “chạy theo” điều công chúng muốn biết

  12/05/2017

  Sự thật là điều công chúng luôn muốn biết, nhưng báo chí không phải lúc nào cũng “chạy theo” những điều mà công chúng muốn biết.

 • Bàn về pháp quyền và pháp chế

  Bàn về pháp quyền và pháp chế

  12/05/2017

  Pháp quyền - pháp chế, 2 khái niệm dường như tương đồng nhưng thật ra có tương đồng hay không? nhiều người cho rằng cả 2 khái niệm này đều đề cao vai trò của luật pháp trong xã hội, buộc mọi chủ thể phải tuân thủ luật pháp từ đó mới tạo nên trật tự trong xã hội. Vì vậy, thực ra chúng có cùng bản chất, nếu không muốn nói là tương đồng với nhau.