* Email: vietnamhoinhaponline1@gmail.com

Ngành Tài chính Nghệ An với 14 nhóm giải pháp cho năm 2018

VNHN - Sở Tài chính tỉnh Nghệ An là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Trụ sở Sở Tài chính Nghệ An

Năm 2018, áp lực điều hành ngân sách đối với các ngành trong khối Tài chính tỉnh Nghệ An rất nặng nề. Tuy nhiên, tiếp tục vận dụng những bài học kinh nghiệm, đồng thời phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, năm 2018 ngành Tài chính tỉnh Nghệ An đã đề ra 14 nhóm giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm. Trong đó, ngành đã đề xuất tỉnh, các địa phương, đơn vị tập trung tăng cường kiểm tra, đôn đốc các dự án kinh doanh bất động sản; chỉ đạo quyết liệt chống thất thu, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách; tăng cường kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước trên tinh thần triệt để, tiết kiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính. Cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường công tác lãnh đạo điều hành thu chi ngân sách;  hết sức chặt chẽ, trách nhiệm trong quản lý tài sản công; tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong cải cách thủ tục hành chính của ngành.

Với quyết tâm cao và những giải pháp thiết thực như trên, năm 2018 sẽ được đánh dấu bằng đỉnh cao mới trong công tác của Ngành Tài chính Nghệ An./.

Địa chỉ:  Số 64 Đường Nguyễn Thị Minh Khai - phường Hưng Bình - TP Vinh

Điện thoại: 0383.849037; Fax:  0383.830654
E-mail: tc@nghean.gov.vn

PV

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác