* Email: vietnamhoinhaponline1@gmail.com

Liên hiệp Hội Việt Nam ra Quyết định về tổ chức nhân sự lãnh đạo Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý nhiệm kỳ 2018-2023.

VNHN-Ngày 13/4/2018, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Đặng Vũ Minh đã ký các quyết định số 351QĐ-LHHVN và 352QĐ-LHHVN về việc công nhận Hội đồng quản lý với 9 ủy viên và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Hội đồng quản lý, Ban điều hành Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo đó, ông Nguyễn Tất Viễn (sinh năm 1954) giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quản lý, ông Đoàn Mạnh Phương (sinh năm 1964) giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Phó Viện trưởng Viện CSPL&QL. Ông Phạm Hữu Tiến (sinh năm 1942) được tái bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện CSPL&QL. Như vậy, với các quyết định trên, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Viện đã được kiện toàn sau nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên hoạt động (2013-2018).

Chủ tịch LHH Việt Nam tham dự Hội nghị cộng tác viên của Viện CSPL&QL năm 2017

Hiện nay, Viện CSPL&QL là một trong những Viện nghiên cứu khoa học có cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu và hoạt động chuyên môn chính nhiệm có hiệu quả trong các tổ chức khoa học công nghệ thuộc LHH Việt Nam. Đặc biệt, hơn một năm qua, Tạp chí Việt Nam Hội nhập - cơ quan thông tin đối ngoại về chính sách, pháp luật và quản lý, là cơ quan báo chí khoa học đã có những bước phát triển nhanh chóng và sớm khẳng định tiếng nói của mình trong đội ngũ các cơ quan báo chí của LHH Việt Nam và cả nước. Tạp chí Việt Nam Hội  nhập hiện nay ra 4 kỳ một tháng cùng với Tạp chí Việt Nam Hội nhập Điện tử. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý, Phó Viện trưởng Đoàn Mạnh Phương kiêm Tổng biên tập Tạp chí Việt Nam Hội nhập. Viện trưởng Phạm Hữu Tiến kiêm Chủ tịch Hội đồng biên tập của Tạp chí.

Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý còn phát huy vai trò của một cơ quan nghiên cứu với việc hàng năm tổ chức các hội thảo; tham gia thực hiện các đề tài khoa học, liên kết đào tạo đại học, trên đại học với các trường đại học, cơ sở đào tạo uy tín trên cả nước.

PV

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác