* Email: vietnamhoinhaponline1@gmail.com

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An: Đổi mới trong cải cách hành chính

VNHN - Cải cách hành chính là một trong những giải pháp ưu tiên hàng đầu trong quá trình nâng cao tính hiệu quả của việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An thời gian qua đã tích cực triển khai nhiệm vụ quan trọng này, góp phần khai thác và phát huy các nguồn nội lực, khơi dậy ý thức lập nghiệp của người dân, tạo thêm nhiều cơ hội cho doanh nghiệp.

Với tinh thần ấy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 20/QĐ-SKHĐT ngày 24/01/2017 về  Kế hoạch CCHC năm 2017 của đơn vị, trong đó đề ra 37 nhiệm vụ trọng tâm thuộc 8 lĩnh vực, phân công trách nhiệm thực hiện và thời gian hoàn thành cụ thể cho từng bộ phận thuộc Sở; có kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện đầy đủ.

Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, trong thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Nghệ An đã tham mưu cho lãnh đạo Tỉnh và triển khai nhiều nội dung đồng bộ nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp; trong đó đặc biệt quan tâm đẩy mạnh đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Kết quả 8 tháng đầu năm 2017, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng trên địa bàn Nghệ An đạt 65%. Riêng đăng ký mới qua mạng đạt tỷ lệ 70% . Trong khi đó, bình quân cả nước đạt 35,3%; Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu (10%). 

Kết quả hình ảnh cho thu tục hành chính

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội và sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, việc cải cách hành chính của Sở KH&ĐT về đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sẽ góp phần  nâng cao việc công khai hóa quá trình xử lý công việc trên mạng, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Ông Nguyễn Trọng Bình - Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở, cho biết: Để đăng ký doanh nghiệp qua mạng, người thành lập doanh nghiệp không cần phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký kinh doanh mà có thể chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tới cơ quan đăng ký kinh doanh thông qua mạng điện tử. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận, xem xét xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được vận hành liên tục, đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn của thông tin đăng ký doanh nghiệp, việc nộp hồ sơ được thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào (24h/ngày, 7 ngày/tuần) và tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối mạng Internet. Thông tin được phản hồi và trao đổi hai chiều giữa người thành lập doanh nghiệp và cơ quan đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử. Qua đó, người dân quan tâm hơn đến hoạt động của cơ quan nhà nước, hạn chế được những chi phí không cần thiết mà người dân, doanh nghiệp phải bỏ thêm và doanh nghiệp không phải nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Đây được coi là một trong những cải cách rõ nét và hiệu quả nhất mà Sở KH&ĐT đã và đang thực hiện.

Bên cạnh đó, chỉ tính trong 8 tháng đầu năm 2017, Bộ phận một cửa liên thông của Sở đã tiếp nhận 6.086 hồ sơ, trong đó 65% tổng số hồ sơ thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử, vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ đề ra. Cũng trong thời gian này, đã có 1176 doanh nghiệp và 313 đơn vị, chi nhánh, văn phòng đại diện thành lập mới, tăng 215 doanh nghiệp và 98 đơn vị so với cùng kỳ; Tổng số vốn các doanh nghiệp đăng ký trong 8 tháng đầu năm là: 6.185,555 tỷ đồng, tăng 49,4% so với cùng kỳ. Song song với giải pháp trực tiếp hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, Sở KH&ĐT tích cực phối hợp với các ngân hàng, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện cấp giấy chứng nhận ĐKKD với đăng ký tài khoản, mã định danh bảo hiểm cho các doanh nghiệp; Phối hợp với Cục Thuế Nghệ An cấp mã số thuế; xác nhận tình trạng thuế tự động; Thông báo cơ quan quản lý thuế cho doanh nghiệp khi doanh nghiệp nhận kết quả ĐKKD nhằm tạo điều kiện cho người dân thực hiện thủ tục ĐKKD thuận lợi và nhanh nhất.

Về vấn đề quan trọng này, ông Nguyễn Văn Độ - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: “Xác định doanh nghiệp là động lực phát triển của nền kinh tế, Sở KH&ĐT đã tích cực tham mưu cho tỉnh về một số cơ chế, chính sách đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, cùng với những giải pháp mạnh mẽ, sát thực nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thông thoáng hơn. Trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh; thực hiện cơ chế đối thoại đột xuất và thường kỳ nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp”.

Với những nỗ lực không ngừng của Sở Kế hoạch và Đầu tư nói riêng và của  các cấp, ngành tỉnh Nghệ An nói chung, một môi trường kinh doanh thông thoáng         và ổn định hơn cho các doanh nghiệp đã từng bước được tạo dựng. Điều đó càng quan trọng và có ý nghĩa lớn trong tình hình hiện nay; nhất là khi mà hoạt động kinh doanh cần có hành lang pháp lý an toàn, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, khi được triển khai tích cực và thiết thực, hiệu quả, sẽ giúp cho các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ và tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam vươn tới nền kinh tế toàn cầu.

NGUYệT CÁT

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác