* Email: vietnamhoinhaponline1@gmail.com

Sở Công thương Nghệ An: Nỗ lực trong hoạt động xuất nhập khẩu

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở Công thương nghệ An, Phòng Quản lý xuất nhập khẩu đã chủ động sáng tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu và tham mưu nhằm tạo được sự chuyển biến tích cực trong hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của tỉnh.

Sở đã triển khai Đề án “Phát triển xuất khẩu trên địa bàn Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020” do UBND ban hành tại Quyết định số 4982/QĐ-UBND đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đẩy mạnh công tác xuất nhập khẩu trên địa bàn năm 2017 thành công tốt đẹp, thu hút được nhiều doanh nghiệp vào đầu tư, với số vốn lên tới chục triệu USD. Phổ biến, hướng dẫn cơ chế điều hành XNK cho các doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận xuất xứ, xuất khẩu gạo, khoáng sản, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu. Tiến hành theo dõi và cập nhật kịp thời thị trường xuất khẩu; tình hình xuất khẩu một số mặt hàng có tín hiệu tốt như: Khoáng sản, dệt may, hàng điện tử, tinh bột sắn, dăm gỗ,... Bên cạnh đó, Sở cũng đã tham mưu ho UBND tỉnh thời gian ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành và các đơn vị liên quan tại các cảng biển tỉnh Nghệ An và phương án tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu khi vận chuyển hàng hóa qua Cảng Cửa Lò.

Đ/c Hoàng Văn Tám - Giám đốc Sở Công thương Nghệ An phát biểu khai mạc

Hội chợ Du lịch Thương mại Cửa Lò năm 2017

Nhờ những nỗ lực trên mà những tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An ước đạt 346,7 triệu USD, tăng gần 16,63% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó: Hàng hóa đạt 232,14 triệu USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ; xuất khẩu lao động 111,5 triệu USD; dịch vụ thu ngoại tệ ước đạt 3,09 triệu USD. kim ngạch nhập khẩu ước đạt 139,9 triệu USD, tăng 64,3% so với cùng kỳ.

Sở cũng đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc “Chương trình hành động của UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành TW Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên WTO”, tham mưu cho UBND tỉnh nhiều chủ trương, biện pháp trong Đề án Công tác đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình hội nhập quốc tế ở Nghệ An từ nay đến 2027 và xây dựng Dự thảo Đề án Hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Đối với công tác thương mại biên giới, đã triển khai chặt chẽ, đầy đủ hướng dẫn thực hiện Thông tư 34/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới tại Quyết định 52/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Xin ý kiến các sở, ngành, đơn vị liên quan về Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo Thương mại biên giới tỉnh. Trình UBND tỉnh công bố bổ sung thương nhân đăng ký mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.

Dệt may đang là lĩnh vực xuất khẩu bền vững của Nghệ An

Công tác đối ngoại cũng được lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Trong 6 tháng qua, đã bổ sung chương trình hoạt động đối ngoại tỉnh Nghệ An năm 2017, góp ý Dự thảo Kế hoạch ngoại giao văn hóa 2017. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Hungary lần 6, góp ý Dự thảo Biên bản ghi nhớ Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Hungary lần 7. Tham mưu danh sách doanh nghiệp của tỉnh tham dự Hội nghị APOTC và Hội nghị doanh nghiệp 9 tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan tại Bưng-càn, Thái Lan. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn và cấp Giấy Chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho các doanh nghiệp có liên quan sang thị trường các nước ASEAN, Ấn độ, Trung Quốc, các nước Liên minh kinh tế Á-Âu,... Và tiếp tục hướng dẫn doanh nghiệp triển khai thông quan điện tử qua mạng.

 

Nguyệt Cát

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác