* Email: vietnamhoinhaponline1@gmail.com

Gia Lai: Huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển thế mạnh nông nghiệp

Suốt nhiều năm qua, cây cà phê đã góp phần quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, hình thành những vùng nguyên liệu tập trung, tạo ra sản phẩm xuất khẩu vừa ổn định, vừa có giá trị kinh tế cao tại Gia Lai. Cà phê từ lâu đã được đánh giá là một trong những cây trồng chủ lực, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp này còn tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động, đặc biệt là đồng bào DTTS( dân tộc thiểu số) tại các địa phương, góp phần thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp đồng thời thúc thúc đẩy việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Ảnh minh hoạ

Cây trồng chủ lực đối mặt với thách thức

Tuy nhiên, nhiều năm qua, với diện tích hơn 93.000ha cà phê (trong đó gần 80.000ha cà phê đang trong giai đoạn kinh doanh), tình trạng nông dân đua nhau sản xuất cà phê trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang đứng trước nhiều thách thức từ nhiều phía trong quá trình hội nhập kinh tế như: chịu ảnh hưởng lớn của điều kiện biến đổi khí hậu; thực trạng sản xuất còn nhỏ, lẻ; việc nông dân ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất rất ít; năng suất, sản lượng cà phê mặc dù có tăng nhưng chất lượng sản phẩm chưa cao. Bên cạnh đó, môi trường sinh thái, đất trồng cà phê tại một số địa phương đang bị suy giảm và thiếu tính bền vững do người nông dân sử dụng quá nhiều phân hoá học, thuốc bảo vệ thực vật…

Nhìn nhận thực trạng này đồng thời thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Kpar Thuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký công văn 428/UBND-NL yêu cầu các cấp, các ngành tập trung phát triển sản xuất cà phê phải gắn chặt với tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Phát triển cà phê theo hướng bền vững

Nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất cà phê theo hướng bền vững, tạo sản phẩm hàng hoá ổn định về năng suất, sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với việc tiêu thụ và xây dựng thương hiệu cà phê tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện Kbang, Mang Yang, Đăk Đoa, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh, Ia Grai, Chư Păh, Đức Cơ và thành phố Pleiku (những địa phương có diện tích đất nông nghiệp trồng cà phê) cần tập trung triển khai nhiệm vụ cụ thể.

UBND các địa phương trên có trách nhiệm rà soát, đề xuất quy hoạch lại vùng chuyên canh cà phê theo hướng bền vững, chú trọng việc bảo vệ sử dụng tài nguyên đất, nước thật hợp lý. Chính quyền các địa phương phải có chính sách khuyến khích, vận động người sản xuất phát triển, hình thành những vùng sản xuất cà phê quy mô tập trung, hạn chế đến mức thấp nhất nạn phát triển nhỏ lẻ, rời rạc nhằm tạo vùng hàng hóa, vùng nguyên liệu ổn định gắn với tiêu thụ sản phẩm làm cơ sở xây dựng thương hiệu cà phê Gia Lai.

Chính quyền các địa phương cần tập trung củng cố quan hệ sản xuất, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động các hình thức kinh tế hợp tác, liên minh sản xuất cà phê để tăng cường gắn kết, thực hiện các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật giữa các thành viên đồng thời làm cầu nối cho người sản xuất với các doanh nghiệp thu mua, chế biến tiêu thụ sản phẩm cà phê.

Tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng, nhân rộng các mô hình thâm canh, đưa nhanh việc ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng 4C, Utz Certify, VietGAP, Rainforest Aliance... và ứng dụng biện pháp kỹ thuật canh tác mang tính bền vững như: trồng cây che bóng, chắn gió kết hợp phát triển hệ thống ao hồ nhỏ trữ nước, tưới nước giữ ẩm hợp lý.

Tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án để hỗ trợ, phát triển mô hình canh tác cà phê bền vững gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm đồng thời xây dựng thương hiệu cà phê Gia Lai.

UBND các địa phương có diện tích trồng cà phê trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần đề ra các biện pháp khuyến khích đẩy mạnh cải thiện điều kiện thu hái, phơi sấy, đầu tư hệ thống kho chứa đảm bảo kỹ thuật; cần tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân thu hái đủ độ chín, sơ chế đúng kỹ thuật, đúng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nhằm nhằm gia tăng giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người sản xuất cà phê.

Tăng năng suất phải gắn với chất lượng cà phê tỉnh Gia Lai

Hướng đến mục tiêu phát triển cà phê theo hướng bền vững và đảm bảo năng suất gắn liền với chất lượng sản phẩm, UBND tỉnh Gia Lai giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn cần tổng hợp diện tích trồng tái canh cà phê hằng năng trên cơ sở Kế hoạch của các địa phương xây dựng và báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời.

Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn phối hợp với các Trung tâm, Viện nghiên cứu, Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam đưa các giống tốt cho năng suất, chất lượng cao, phù hợp với thị trường trong nước và quốc tế, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay nhằm phục vụ, đáp ứng nhu cầu cây giống đảm bảo chất lượng cho người dân trồng tái canh, ghép cải tạo cà phê trên địa bàn.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch trồng tái canh và ghép cải tạo cà phê trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định 587/QĐ-UBND của UBND tỉnh và Kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Nâng cao giá trị gia tăng hàng nông, lâm, thủy sản trong chế biến và giảm tổn thất sau thu hoạch” theo Quyết định số 519/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai.

Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh đồng thời đẩy mạnh công tác khuyến nông, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân đưa ứng dụng, cơ giới hóa trong sản xuất, tưới nước tiết kiệm, kỹ thuật thu hái, sơ chế, bảo quản cà phê tại nông hộ.

Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Quy trình sản xuất cà phê chất lượng cao theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến sơ chế, chế biến gắn với tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm để phổ biến, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, nông dân sản xuất cà phê.

Đẩy mạnh chính sách thu hút đầu tư đồng thời áp dụng khoa học vào thực tiễn

Xác định thế mạnh của tỉnh trong phát triển cà phê – cây trồng chủ lực trong sản xuất nông nghiệp, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Công thương tăng cường hoạt động thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và tiêu thụ cà phê; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cấp máy móc thiết bị sơ chế, phân loại, đánh bóng cà phê xuất khẩu, cơ sở hạ tầng, kho báo quản… Ưu tiên bố trí kinh phí khuyến công để hỗ trợ phát triền các cơ sở chế biến cà phê nhỏ lẻ.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, đẩy mạnh chưong trình xúc tiến thương mại ngành hàng nông sản chủ lực Gia Lai nói chung, cà phê nói riêng theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh Gia Lai.

Sở Công thương tỉnh Gia Lai có trách nhiệm nắm bắt thông tin kịp thời, dự báo thị trường cà phê quốc tế để định hướng cho các địa phương hướng dẫn, khuyến cáo nông dân có kế hoạch sản xuất phù hợp.

UBND tỉnh Gia Lai giao trách nhiệm cho Sở Khoa học & Công nghệ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị, địa phương xây dựng các đề tài khoa học phát triển sản xuất cà phê bền vững theo chuỗi giá trị đồng thời phổ biến, nhân rộng kết quả các đề tài khoa học có hiệu quả đã được minh chứng qua thực tiễn sản xuất cà phê trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Long

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác