* Email: vietnamhoinhaponline1@gmail.com
 • Tầm nhìn - Năng lực cốt lõi của nhà lãnh đạo

  Tầm nhìn - Năng lực cốt lõi của nhà lãnh đạo

  12/05/2017

  Tác giả Robert K. Greenleaf trong cuốn sách The Servant as Leader (Lãnh đạo – Kẻ nô bộc) đã nói: “Nhìn xa trông rộng là khả năng dẫn dắt của nhà lãnh đạo. Một khi nhà lãnh đạo mất khả năng này và những điều không mong muốn xảy ra thì ông ta chỉ là nhà lãnh đạo trên danh nghĩa mà thôi.

 • Vấn đề quản lý phát triển báo chí về Phật giáo ở Việt Nam

  Vấn đề quản lý phát triển báo chí về Phật giáo ở Việt Nam

  13/04/2017

  Hiện nay, nước ta có hàng nghìn trang mạng điện tử, hàng trăm Fanpage nói về Phật giáo. Hầu như các chùa ở Việt Nam đều có website riêng phản ánh đời sống tâm linh, tin tức Phật sự hàng ngày của chùa đến Phật tử.

 • Quản trị và quản lý doanh nghiệp

  Quản trị và quản lý doanh nghiệp

  07/04/2017

  Trong những năm gần đây, không ai có thể phủ nhận được vai trò của quản trị trong hầu hết các hoạt động của đời sống kinh tế xã hội.

 • Phẩm cách người lãnh đạo và doanh nhân thời hội nhập

  Phẩm cách người lãnh đạo và doanh nhân thời hội nhập

  07/04/2017

  Lãnh đạo và doanh nhân là hai đối tượng quan trọng, là bộ phận cốt lõi của nguồn nhân lực chất lượng cao, có vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế - xã hội nước ta hiện nay. Tuy có những vị trí công việc khác nhau, song lãnh đạo và doanh nhân cũng có một số năng lực, đặc điểm chung về nhân cách và nhu cầu đào tạo, phát triển.

 • Quản trị tri thức - Tầm nhìn lớn của lãnh đạo

  Quản trị tri thức - Tầm nhìn lớn của lãnh đạo

  04/04/2017

  Tri thức - tài sản của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị nếu không được nhìn nhận và quản lý tốt sẽ vô tình thất thoát, tạo những khoảng trống phát triển thiếu bền vững không dễ gì lấp đầy.