* Email: vietnamhoinhaponline1@gmail.com
 • Nhà quản lý trong bối cảnh hội nhập

  Nhà quản lý trong bối cảnh hội nhập

  26/05/2017

  Trong số các chức năng chính của quản lý hoạch định, điều hành và kiểm tra, không một chức năng nào quan trọng hơn đối với sự thành công của tổ chức như là chức năng điều hành và lãnh đạo con người. Một nhà quản lý là người lãnh đạo đồng thời là một người điều hành tổ chức, biết dự kiến, lập kế hoạch, tổ chức, điều động và kiểm tra kết quả, nhằm mục đích làm cho tổ chức thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ và chức năng của mình.

 • Tố chất cần có của NHÀ LÃNH ĐẠO

  Tố chất cần có của NHÀ LÃNH ĐẠO

  24/05/2017

  Theo đúc kết của nhiều chuyên gia quốc tế, nhà lãnh đạo tài năng phải có những tố chất dưới đây:

 • Trí tuệ cảm xúc - kỹ năng nhà quản trị tương lai

  Trí tuệ cảm xúc - kỹ năng nhà quản trị tương lai

  17/05/2017

  Trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày, những “bậc thầy” trong việc điều khiển cảm xúc luôn là những người biết quan tâm và biết suy xét. Trước những tình huống khó khăn hay căng thẳng, họ có khả năng nhìn vấn đề từ nhiều khía cạnh và bình tĩnh tìm ra giải pháp. Đó là những người có khả năng ra quyết định tuyệt vời và biết khi nào thì nên tin tưởng vào trực giác của mình.

 • Tầm nhìn và phương pháp lãnh đạo, quản lý

  Tầm nhìn và phương pháp lãnh đạo, quản lý

  12/05/2017

  Nắm bắt và khai thác những cơ hội lớn và vượt qua thách thức nhiều mặt đang đặt ra như một động lực, một trách nhiệm lớn của cán bộ các cấp, nhất là những người đứng đầu.

 • Tầm nhìn - Năng lực cốt lõi của nhà lãnh đạo

  Tầm nhìn - Năng lực cốt lõi của nhà lãnh đạo

  12/05/2017

  Tác giả Robert K. Greenleaf trong cuốn sách The Servant as Leader (Lãnh đạo – Kẻ nô bộc) đã nói: “Nhìn xa trông rộng là khả năng dẫn dắt của nhà lãnh đạo. Một khi nhà lãnh đạo mất khả năng này và những điều không mong muốn xảy ra thì ông ta chỉ là nhà lãnh đạo trên danh nghĩa mà thôi.

 • Vấn đề quản lý phát triển báo chí về Phật giáo ở Việt Nam

  Vấn đề quản lý phát triển báo chí về Phật giáo ở Việt Nam

  13/04/2017

  Hiện nay, nước ta có hàng nghìn trang mạng điện tử, hàng trăm Fanpage nói về Phật giáo. Hầu như các chùa ở Việt Nam đều có website riêng phản ánh đời sống tâm linh, tin tức Phật sự hàng ngày của chùa đến Phật tử.

 • Quản trị và quản lý doanh nghiệp

  Quản trị và quản lý doanh nghiệp

  07/04/2017

  Trong những năm gần đây, không ai có thể phủ nhận được vai trò của quản trị trong hầu hết các hoạt động của đời sống kinh tế xã hội.

 • Phẩm cách người lãnh đạo và doanh nhân thời hội nhập

  Phẩm cách người lãnh đạo và doanh nhân thời hội nhập

  07/04/2017

  Lãnh đạo và doanh nhân là hai đối tượng quan trọng, là bộ phận cốt lõi của nguồn nhân lực chất lượng cao, có vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế - xã hội nước ta hiện nay. Tuy có những vị trí công việc khác nhau, song lãnh đạo và doanh nhân cũng có một số năng lực, đặc điểm chung về nhân cách và nhu cầu đào tạo, phát triển.