x

Xây dựng 'thế trận lòng dân' vững chắc trong khu vực phòng thủ

Thứ 6, 10/08/2018 10:08 (GMT+7)

VNHNO - Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương, củng cố địa bàn, phát triển chiến tranh du kích chống thực dân Pháp, dưới sự chỉ đạo của Liên tỉnh đội dân quân Quảng Yên-Hồng Gai-Hải Ninh (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh ngày nay), tháng 8-1948, Huyện đội Hoành Bồ (nay là Ban CHQS huyện Hoành Bồ) được thành lập.

Tròn 70 năm qua, LLVT huyện Hoành Bồ luôn bám sát địa bàn, xây dựng ''thế trận lòng dân'' vững chắc, phối hợp hiệp đồng với các đơn vị trên địa bàn lập nhiều thành tích xuất sắc.

Lật giở những trang lịch sử truyền thống và hiện vật chiến tranh của LLVT huyện Hoành Bồ, Thượng tá Nguyễn Xuân Hiện, Chính trị viên Ban CHQS huyện Hoành Bồ, giới thiệu: Huyện đội Hoành Bồ thuộc Liên tỉnh đội Quảng Yên-Hồng Gai được thành lập tháng 8-1948. 

Để lãnh đạo trực tiếp LLVT địa phương, Chi bộ Đảng Huyện đội Hoành Bồ (nay là Đảng bộ Quân sự huyện Hoành Bồ) ra đời ngày 15-8-1948. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT huyện Hoành Bồ chủ động khắc phục mọi khó khăn, xây dựng và huấn luyện bộ đội, dân quân, du kích, phối hợp với bộ đội chủ lực, các đơn vị vũ trang chiến đấu, đánh hàng trăm trận, tiêu diệt hàng nghìn tên địch. 

Nổi bật nhất trong những năm kháng chiến, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT huyện Hoành Bồ luôn bám sát cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là ở các xã vùng cao, vùng xa của huyện. Cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân luôn ''ba cùng'' với bà con các dân tộc, vừa xây dựng cơ sở cách mạng, củng cố chính quyền cấp xã, vừa tiến công trừng trị bọn phản động và tiễu phỉ. 

Điển hình vào tháng 10-1949, Huyện đội Hoành Bồ tổ chức đội vũ trang và đưa cán bộ chính trị đến tăng cường hoạt động ở một số xã vùng cao, mở đại hội liên hoan các dân tộc, động viên lòng yêu nước cho đồng bào, giải thích chính sách của Đảng và Chính phủ cho nhân dân. Được giác ngộ, nhân dân đã giúp bộ đội và dân quân, du kích tiêu diệt phỉ; rời hàng ngũ phỉ phản động, mang hàng trăm khẩu súng và đạn dược về cho cách mạng. 

Từ tháng 1 đến tháng 5-1950, LLVT huyện Hoành Bồ phối hợp hiệp đồng với Đại đội bộ đội địa phương mang tên Hồ Chí Minh, chiến đấu 11 trận trên địa bàn, tiêu diệt hàng chục tên địch. Huyện đội Hoành Bồ đã tham mưu với Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng LLVT địa phương; kiện toàn, củng cố các ban, xã đội; phong trào dân quân, du kích phát triển mạnh, làm nòng cốt trong chiến đấu bảo vệ địa bàn, căn cứ kháng chiến và cơ quan đầu não địa phương.

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Hoành Bồ kiểm tra chất lượng vũ khí, trang bị bảo quản trong kho của đơn vị

Trong những năm kháng chiến, cấp ủy, chỉ huy Ban CHQS huyện Hoành Bồ chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tích cực vận động nhân dân, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ vào các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương. Tinh thần tòng quân được phát huy tốt nên trong những năm gần đây, công tác động viên, tuyển quân toàn huyện luôn đạt 100% chỉ tiêu thanh niên nhập ngũ, chất lượng cao.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hiện, những kinh nghiệm bám sát cơ sở, địa bàn, vận động nhân dân, được Đảng ủy, Ban CHQS huyện Hoành Bồ vận dụng sáng tạo trong điều kiện mới, xây dựng được ''thế trận lòng dân'' vững chắc.

Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP) và công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (QPAN). 

Thượng tá Mai Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hoành Bồ, cho biết: Cơ quan quân sự các cấp chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể nghiên cứu, đề xuất, tham mưu với các cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nghị quyết chuyên đề, kế hoạch công tác QP, QSĐP phù hợp với từng cơ sở địa phương; đổi mới phương thức, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng; quản lý, điều hành của chính quyền đối với công tác QP, QSĐP; hoàn thiện cơ chế, quy chế xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ… 

Hiện nay, Ban CHQS huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng, kết hợp phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 và những năm tiếp theo phù hợp thực tiễn; đầu tư xây dựng căn cứ chiến đấu, xây dựng thành phần thế trận KVPT của huyện. Kết quả công tác huấn luyện LLVT hằng năm đều đạt 100% kế hoạch, kiểm tra có từ 70% khá, giỏi trở lên. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng bảo đảm tốt. 100% số xã đã diễn tập chiến đấu phòng thủ; huyện Hoành Bồ đã thực hiện tốt diễn tập KVPT cấp huyện năm 2008 và 2017; tham gia hội thao, hội thi các cấp đều đạt kết quả cao.

Bằng sự nỗ lực, chủ động vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, LLVT huyện Hoành Bồ đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, được trao tặng 9 Huân chương Quân công, 2 Huân chương Lao động và gần 3.000 huân chương, huy chương các loại./.

Xuân Giang

 / 

Qdnd.vn

Ý kiến của bạn

Tạp chí thường kì