* Email: vietnamhoinhaponline1@gmail.com
 • Sự tương đồng giữa các nền văn hóa

  Sự tương đồng giữa các nền văn hóa

  05/04/2017

  Định nghĩa về văn hóa là một trong số những định nghĩa phức tạp nhất và có thể nói hiện nay chưa có một định nghĩa cuối cùng về văn hóa. Điều đó không phải là ngẫu nhiên mà trước hết là do bản chất của văn hóa - một lĩnh vực có phạm vi rộng lớn về không gian, lâu dài về thời gian; vừa trực quan, vừa tiềm ẩn mà chung quy là kết tinh giá trị tinh thần của nhân loại qua quá trình phát triển của mình.

 • Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp

  Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp

  31/03/2017

  Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp là một bộ phận quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta thời kỳ đổi mới.